Microsoft тества център за данни, захранван от водородна клетка

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2020 • 01.09.2020

Microsoft проведе успешен тест на захранваща система за центрове за данни, базирана на водородна клетка. Според компанията резултатът от изпитването е доказателство не само за целесъобразността на концепцията като вариант за резервно захранване, но и за водещата й роля в разрастването на водородната икономика.
Microsoft започва теста на пилотната система, разработена от Power Innovations, през септември 2019 г., а през юни т. г. отбелязва най-голямото си постижение, когато водородната клетка захранва център за данни в продължение на 48 часа. Мощността на 250-киловатовата система е достатъчна, за да захрани цял ред от 10 сървърни шкафа на център за данни Microsoft Azure. “Това е най-мащабната система за резервно захранване, работеща на водород. Тя издържа най-продължителния непрекъснат тест”, коментира Марк Монро, който е част от екипа на Microsoft за разработване на усъвършенствани центрове за данни. Целта сега е да се създаде 3-мегаватова система с горивна клетка, която да отговаря напълно на капацитета на дизеловите генератори, които в момента осигуряват резервното захранване на центровете за данни.

Microsoft планира да елиминира дизеловото гориво от дейността си до 2030 г., като водородът се счита за все по-целесъобразна алтернатива поради намаляващите разходи за горивните клетки. Друга основна цел на компанията е достигането на 99,999% експлоатационна готовност на центровете за данни.

“Дизеловите генератори не се използват много. Пускаме ги един път месечно, за да сме сигурни, че работят. Веднъж годишно провеждаме изпитания под натоварване, за да проверим дали можем да прехвърляме товар към тях при необходимост. Средностатистически се налага да осигуряват резервно захранване при прекъсвания в електроснабдяването по-малко от веднъж годишно”, пояснява Монро.

Въпреки че центърът за данни, върху който е изпробвана водородната система, разполага с батерии, които подсигуряват захранването за времето, необходимо за стартиране на дизеловите генератори, се търсят по-дългосрочни решения. Компанията проучва и други технологии, но профилът на генериране на енергия на горивната клетка отговаря на изискванията на съоръжението. “Една автомобилна горивна клетка има същото време на реакция като на дизелов генератор – може да бъде пусната бързо и да бъде готова за пълно натоварване в рамките на няколко секунди”, коментира Монро.

Microsoft предвижда много по-широко приложение на водородната инфраструктура, отвъд предоставянето на резервно захранване. “Цялата тази инфраструктура предоставя възможност компанията да участва в динамичната цялостна рамка за енергийна оптимизация, която ще започне да бъде внедрявана през идните години в цял свят”, заявява Лукас Йоппа, който ръководи екооотдела в Microsoft.

Според Йоппа предстои още много работа в посока скалиране на процесите на получаване, транспортиране и разпределение на водорода, за да се реализира концепцията за водородна икономика. Microsoft води непрекъсната дискусия за това как може да се ускори развитието на технологията.

“Представете си, че е възможно всички активи на центъра за данни да се интегрират по начин, спомагащ за по-широкообхватно ускоряване на декарбонизацията на мрежата, а не единствено в една точка за самото съоръжение. Смятам, че именно тук нещата започват да стават наистина интересни”, споделя Брайън Джейнъс, генерален мениджър на екипа на Microsoft за технологии за захранване на центрове за данни и стратегия за устойчивост.
Top