Мини Марица-изток доби 14,8 млн. т въглища от началото на годината

Сп. Енерджи ревю - брой 5, 2018 • 13.09.2018 •

Общо 14 800 000 т въглища са добити от началото годината към 9 август, съобщи изпълнителният директор на дружеството Андон Андонов по време на пресконференция.

При план за 15 600 000 т, добитото количество представлява 95% по заложената годишна програма. Инвестиционните разходи на Мини Марица-изток в бизнес плана за т. г. са на обща стойност 91 000 000 лв., а отчетеното изпълнение към 9 август възлиза на 57 000 000 – 63% от одобрените разходи за годината.

Планираните инвестиции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2018 г. пък са в размер на 17 002 620 лв., като до момента са сключени договори за технически средства по механобезопасност, електробезопасност, пожаробезопасност, инвестиции и ремонти, лични предпазни средства и работно и специално работно облекло, микроклимат, санитарно-битово обслужване, здраве и здравна профилактика и др. на обща стойност 12 882 588 лв.

Top