Мини Марица-изток изпълнява проект за повишаване на енергийната ефективност

Енергийна ефективностПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2015

Hай-голямото дружество за открит въгледобив в страната Мини Марица-изток подписа два договора за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Проектът “Компенсиране на реактивната енергия и рехабилитация на промишленото осветление на минното оборудване в Мини Марица-изток” е финансиран от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй. Дейностите по проекта възлизат на обща стойност 3,3 млн. лева, от които предприятието ще получи безвъзмездно 70%.

Реализацията е разделена на два лота, а срокът за изпълнението им е една година и три месеца. Първият етап включва проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на Мини Марица-изток, а вторият - рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж) на промишленото осветление в предприятието чрез подмяна с LED осветители.

“Изпълнението на проекта е от особено важно значение, тъй като след въвеждане на новата цена на електроенергията разходите ни за консумирана енергия се увеличиха с близо 1 млн. лв. на месец. Опазване на околната среда и повишаване на безопасността на работните места са другите важни показатели, които мултиплицират ефективността на проекта”, коментират от въгледобивното дружество.

За изпълнител на мерките по компенсиране на реактивната мощност на тежкото минно оборудване предприятието е избрало Siemens България. “Компенсирането на реактивната мощност ще обхване 148 задвижващи станции, 10 роторни багера, 10 насипообразувателя, 8 претоварача и 4 верижни многокофови багера от типа Rs 710”, поясняват от Мини Марица-изток.

Рехабилитацията на промишленото осветление чрез подмяна с LED ще бъде реализирана от Етралукс, Испания. “Подмяната на промишлените осветители с обща инсталирана мощност 1200 kW с енергоефективни LED осветители ще обхване 156 задвижващи станции, 27 роторни багера, 12 насипообразувателя, 9 претоварача и 6 верижни многокофови багера от типа Rs 710”, допълват от минното дружество.
Top