Мини Марица-изток ще изнася въглища за Сърбия

Газ, Нефт, ВъглищаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 4, 2022 • 20.07.2022

Мини Марица-изток ще изнася въглища за Сърбия

За пръв път в 70-годишната си история държавното дружество Мини Марица-изток ще изнася въглища за централи извън територията на комплекс “Марица-изток”. Това стана възможно след подписването на договор със сръбска компания, която ще доставя българските въглища до електроцентрали в близост до Белград.

Срокът на договора е до 30 април 2023 г., като е предвидена клауза за удължаване. Предвижда се да бъдат продадени 1 750 000 тона лигнитни въглища на цена, по-висока от цената, на която купуват централите в комплекса “Марица-изток”. Въглищата ще се предават на площадката на Мини Марица-изток и дружеството няма ангажимент за транспортирането им до сръбските централи. Гарантирането на плащанията е осигурено чрез неотменяем акредитив.

“Реализацията на български лигнитни въглища извън територията на комплекса “Марица-изток” досега беше немислима и едва ли някога се е допускало, че е възможен техният износ, особено при създадените през последните години мрачни прогнози за скорошно затваряне на Мини Марица-изток. Сключването на договора за износ на български лигнитни въглища няма да се отрази на гарантираните доставки за централите от комплекса “Марица-изток”. Този износ е сериозно постижение и добра перспектива”, поясни инж. Илза Чинкова, изпълнителен директор на дружеството.


Top