Модулната система BluVac осигурява икономия на енергия

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

Използването на честотно управление за напасване на работата на дадена помпа към моментното натоварване стана широко използвана практика. SPECK Pumps предприемат следваща стъпка за подобряване на енергийната ефективност, създавайки системите BluVac, които са оптимизирани за конкретен процес.

В случая става дума за калибриращите маси при екструдирането на профили, които са традиционно свързани с големи енергийни разходи. Системите са оборудвани с датчици и управляващо устройство, коригиращи работата на всички компоненти спрямо зададената от оператора работна точка.

Целта е избягване досегашната практика за постигане на работната точка, а именно - отваряне на клапан към атмосферата и пускането на повече въздух в системата. Познаването на работата на цялата машина позволява също така помпите да са оразмерени спрямо реалното натоварване в работен режим на оборудването, вместо по пиковото натоварване в началото на процеса.

С цел намаляване на допълнителните компоненти и отръбяване (както и загубите, свързани с тях) системите са изработени като завършен възел, състоящ се от вакуумпомпа и водна помпа, монтирани към общ ресивер и сепаратор. BluVac са предварително окомплектовани с необходимите клапани и аксесоари и са готови за свързване към инструменталния блок, използвайки съществуващите в машината връзки и място за монтаж.

инж. Светлин Вановски,

инженер-продажби, ЕВРОТЕХ
Top