Монбат се присъедини към глобалната мрежа за развитие на оловно-киселинните батерии

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2022 • 18.02.2022

Монбат се присъедини към глобалната мрежа за развитие на оловно-киселинните батерии

Монбат се присъедини към мрежата на Consortium for Battery Innovation (CBI) – международна секторна организация, обединяваща над 100 компании и изследователски организации, които работят активно за прилагането на водещи технологии в сферата на оловно-киселинните батерии, съобщиха от компанията. 

Основен приоритет в съвместната работа ще бъде развитието на биполярната технология и усъвършенстването на системите за съхранение на енергия, използващи батерии (BESS). В сътрудничество със CBI Монбат ще работи за комерсиализиране на биполярните батерии, задълбочаване на прилаганите принципи на кръгова икономика в сектора на оловно-киселинните батерии и активното сътрудничество с ВЕИ сектора за увеличаване на дела на BESS в глобалната енергийна система. Монбат и CBI активно ще сътрудничат и в областта на изследванията на възможностите за намаляване на емисиите на парникови газове, генерирани в производството на оловни батерии и на целия енергиен сектор. Германското федерално министерство на образованието и изследователската дейност субсидира втората фаза от проекта с близо 23 млн. евро.
Top