Мониторинг център за фотоволтаични паркове в Шнайдер Електрик България

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2012

От няколко месеца в офиса на Шнайдер Електрик България функционира мониторинг център за наблюдение и управление на фотоволтаични паркове. В центъра се следи работата и състоянието на съоръженията на девет PV централи на територията на страната. „Системата бе създадена в отговор на растящата нужда от своевременна реакция на възникнали събития и аларми, с цел оптимизиране на процесите на електропроизводство в PV парковете”, поясниха от компанията.

Функционални възможности на системата

Системата за наблюдение предлага възможност за дистанционно управление и диагностика на всяко устройство, разположено в PV парковете. Основана е на най-новите технологии в областта и е разработена специално за мониторинг и управление на фотоволтаични централи. Тя може да бъде адаптирана според специфичните нужди на всяка централа, твърдят от Шнайдер Електрик България.

„Центърът за мониторинг, съвместно с нашите технически екипи, позволяват Шнайдер Електрик България да предложи подходящи решения за нуждите и изискванията на всички потребители. Системата отговаря на експлоатационните изисквания на фотоволтаичните централи; предлага дейности по поддръжка; проверка на критерии за ефективност; решения за подобряване на надеждност-та на централата. Освен това, систематизира наличната информация; предлага мониторинг и управление на компонентите в една или повече точки; хронологичен запис и архивиране на данни и осигурява възможност за отдалечен достъп от няколко точки”, заявиха от компанията.

Компоненти на системата за мониторинг

Системата за наблюдение се състои от SCADA сървъри, контролери M340 и разпределена периферия Modicon STB, метеостанции със сензори за измерване на слънчева радиация, вятър и дъжд, SMS-известяващи устройства, сензори за измерване на ток и напрежение, UPS модули за непрекъснато захранване и други.

Видеонаблюдението е осъществено на база цифрови камери PELCO от най-висок клас. Камерите са разположени по продължение на оградата и заедно с периметрова охрана и контрола на достъп са интегрирани в обща платформа за наблюдение, алармиране и управление. Системите за охрана също са част от системата за мониторинг и се наблюдават в реално време от залата за наблюдение.

Използваните протоколи за комуникация са TCP/IP, Modbus, Profibus и DNP3. Данните се обработват от системата и могат да бъдат разпечатани в pdf формат.

Връзката до фотоволтаичната централа се осъществява през VPN server firewall, с цел осигуряване на по-голяма безопасност.

Техническо обслужване

Сред най-често срещаните технически проблеми е внезапното отпадане на мрежата средно напрежение, което води след себе си изключване на всички инвертори и спомагателни системи. При възникване на подобно събитие или друго отклонение от нормалното състояние на системата, получаваме аларма в мониторинг центъра, на която наш технически екип реагира своевременно, допълниха от компанията.
Top