МРРБ подписва договори за енергийна ефективност с 58 общини

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2010 • 13.12.2010 •

Днес в Атриума на Министерството на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър Лиляна Павлова подписва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата с кметовете на 58 общини, които имат одобрени за финансиране проекти по схеми BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” и BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.
Безвъзмездната финансова помощ по линия на ОПРР за двете схеми възлиза на 105 млн. лв. и ще бъде предоставена за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване).
В рамките на схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” ще бъдат подписани общо 23 договора, както следва по компонент 1 „Общини на 7-те големи града” със Столична община, Плевен и Русе, по компонент 2 „79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали” с Айтос, Асеновград, Балчик, Благоевград, Габрово, Девня, Димитровград, Долни Дъбник, Казанлък, Костинброд, Лясковец, Марица, Панагюрище, Перник, Радомир, Раковски, Силистра, Сливен, Созопол и Шумен.
В рамките на схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” ще бъдат подписани общо 35 договор със следните общини - Антон, Антоново, Баните, Банско, Борино, Братя Даскалови, Брезник, Велики Преслав, Главиница, Долна Баня, Долни чифлик, Дряново, Етрополе, Златарица, Кайнарджа, Копривщица Костенец, Кричим, Любимец, Несебър, Опака, Опан, Павликени, Перущица, Правец, Разлог, Ракитово, Роман, Рудозем, Сливница, Смядово, Средец, Сунгурларе, Трявна, Якоруда.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Top