РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МУЛТИПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МУЛТИПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ(Първа страница)

(Три отделни заглавия:)

НОВАТА СЕРИЯ ‘SMART GRID’ НА БЪЛГАРСКАТА ФИРМА MPS Ltd.

РЕКОРДНО МАЛОГАБАРИТНИ EЛЕКТРОМЕРИ И КОМУНИКАЦИОННИ УСТРОЙСТВА

ВЪВ ФОРМАТА НА МОДУЛИ ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА

Снимка 260...1387.jpeg (всички снимки трябва да бъдат изрязани от фона си)

(Обяснителни текстове под снимката (подреждане – отляво надясно) със стрелка към всеки от отделните модули на снимката)

- Най-малкият в света стандартен директен трифазен електромер

- Най-малкият в света стандартен монофазен електромер

- Най-малкият в света нестандартен индиректен трифазен електромер

- PLC модем за комуникация по захранващия кабел в рамките на етажа

- RF модем за радиокомуникация в рамките на зданието

- GSM модем за отдалечена GPRS, CSD или SMS комуникация

- Протоколен преобразовател USB към RS485 или RS232

(Още текст под снимката:)

Предстои да бъдат пуснати в същия формат за монтаж към DIN шина:

- Протоколен преобразовател LAN към RS485 или RS232

- Универсален 32-битов LINUX индустриален контролер

(Следните две снимки могат да бъдат използувани в умален вид някъде в страницата - 260...1374.jpeg и 260...1376.jpeg – без това да е задължително.)

(Следват 7 еднакви по оформление реда за всеки от модулите на снимката. Всеки ред започва и завършва със снимки на модула. Между снимките има текст.)

(Първи ред:)

Снимка отляво 260...1376.jpeg

Снимка отдясно DSC … 2955.jpeg

Снимка отгоре 260...1378.jpeg

Снимка отдолу 260 … 1367 .jpeg

(Текст първи ред:)

Най-малкият в света стандартен директен трифазен електромер EMPS D 413 S4. Оформен е за монтаж на DIN шина в кутия с 4-стъпков размер – колкото 4 стандартни токови предпазителя. Може да се монтира заедно със стандартни токови трансформатори за DIN шина. Максимален ток до 60А. Номинален ток 5А. Клас на точност 1. Брой на тарифите - 4. Календар и празнични тарифи. Автоматично зимно-лятно време. Оптопорт по IEC 61107. Сериен порт – токов кръг или RS485 с вътрешно захранване. Импулсен изход. Защита при отваряне на капаците на клеморедите. Заливка с компаунд с невъзможност за отваряне на капака на кутията. Възможност за външна смяна на батерията. Регистрация на профили. Регистрация на извънредни събития. Измерване на моментни стойности. Измерване на активна енергия. Допълнителна опция за измерване на реактивна енергия. Векторна диаграма.

(Втори ред:)

Снимка отляво: 290…1391

Снимка отдясно: 290…1394

(Tекст на втори ред:)

Най-малкият в света стандартен монофазен електромер EMPS D 210 S4 с вградено изключващо реле. Оформен е за монтаж на DIN шина в кутия с 4-стъпков размер – колкото 4 стандартни токови предпазителя. Максимален ток до 60А. Номинален ток 5А. Клас на точност 1. Брой на тарифите - 4. календар и празнични тарифи. Автоматично зимно-лятно време. Оптопорт по IEC 61107 . Сериен порт – токов кръг или RS485 с вътрешно захранване. Импулсен изход. Защита при отваряне на капака на клемореда. Заливка с компаунд с цел невъзможност за отваряне на капака на кутията. Възможност за външна смяна на батерията. Възможност за монтаж на регулируемо реле за изключване на тока. Регистрация на профили. Регистрация на извънредни събития. Измерване на активна енергия. Измерване на върната енергия.

(Трети ред:)

Снимка отляво: DSC02903

Снимка отдясно: DSC02936

(Текст на трети ред:)

Най-малкият в света нестандартен индиректен трифазен електромер EMPS FLPR S1. Оформен е за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер – колкото 1 стандартен токов предпазител. Монтира се заедно със стандартни токови трансформатори за DIN шина. Предназначен е за регистрация и натрупване на товарни профили. Измерва и натрупва на всички видове енергии и параметри на мрежата. Максимален ток 15А. Номинален ток 5А. Клас на точност 1. Импулсен изход или сериен изход. Оптопорт по стандарта IrDA.

(Четвърти ред:)

Снимка отляво: DSC02919

Снимка отдясно: DSC02938

(Текст четвърти ред:)

PLC модем за комуникация по захранващия кабел в рамките на етажа или между етажите. Рекордно малки габарити. Оформен е за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер – колкото 1 стандартен токов предпазител. Съответствие на изискванията европейския стандарт CENELEC за свободно излъчване в честотния диапазон до 150 килохерца. Вход от сериен порт RS485 или RS232. Възможност за автоматична конфигурация на комуникационните възли. Възможност за поставяне на повторители.

(Пети ред:)

Снимка отляво: DSC02920

Снимка отдясно: DSC02940

(Текст пети ред:)

RF модем за радиокомуникация в рамките на зданието. Рекордно малки габарити. Оформен е за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер – колкото 1 стандартен токов предпазител. Съответствие на изискванията европейския стандарт ISM за свободно радиоизлъчване в честотните диапазони 433 и 868 мегахерца. Вход от сериен порт RS485 или RS232. възможност за поставяне на повторители.

(Шести ред:)

Снимка отляво: DSC02906

Снимка отдясно: DSC02937

(Текст шести ред:)

GSM модем за отдалечена GPRS, CSD или SMS комуникация. Рекордно малки габарити. Оформен е за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер – колкото 1 стандартен токов предпазител. Съответствие на изискванията световния стандарт GSM за излъчване в честотните диапазони 900 и 1800 мегахерца. Вход от сериен порт RS485 или RS232.

(Седми ред:)

Снимка отляво: DSC02896

Снимка отдясно: DSC02931

(Текст седми ред:)

Протоколен преобразовател USB към RS485 или RS232. Рекордно малки габарити. Оформен е за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер – колкото 1 стандартен токов предпазител. Вход от miniUSB конектор. Изход към сериен порт RS485 или RS232. Изолация 3000V по SN 09470006

(Втора страница:)

(Ако не стигне мястото, материалът за първата старница може да продължи тук.)

(Заглавие:)

СЕРИЯ ОТ МАЛОГАБАРИТНИ И МАЛОМОЩНИ КОМПЮТРИ ЗА ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, БЕЗ ВЕНТИЛАТОРИ, С ВГРАДЕНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И ПРИЛОЖНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Снимка отляво: 290…1398

Снимка отдясно: 290…1399

Снимка отгоре: 290…1397

Снимка отдолу: 290…1400

(Текст:)

U3 – МАЛОГАБАРИТЕН НИСКОЕНЕРГОПОТРЕБЯВАЩ КОМПЮТЪР LINUX /WINDOWS CE

Универсална хардуерна платформа за индустриално приложение базирана на 32-битов 200 Мегахерцов ARM9 процесор и вградена Linux или Windows CE операционна система и приложно програмно осигуряване. Много ниска консумация на енергия. Голям брой аналогови и цифрови входове и изходи.

Захранване

? Външен адаптер от 220V - изходно напрежение – 9V до 35V

? Вградена батерия – 3.8 V, 450 mAh (опция)

? Вградено зарядно

Температурен обхват -20° -+60°

Вграден 900/1800 GSM/ GPRS модул

Данни:

? GPRS – multi slot class 8 (4 up;1 down) , Kbps Coding Scheme CS1-CS4 Class B

? CSD – Max BR 14,4 Kbps

? SMS – MT/MO text and PDU modes cell broadcast

? Fax - Class1

? GSM - GSM 07.01 multiplexing protocol

? Глас - Два отделни входа за слушалки

Цифрови В/И (софтуерно програмируеми като Вход или Изход)

? 16 на брой

? изходни характеристики – 150mA

? входни характеристики – номинално 0-12V

? EMC/ESD защита

Аналогови входове

? 8 x14bit

? EMC/ESD защита

3 външни серийни порта

? Два порта работещи на скорост 19200bps и един на 115200bps

USB порт

? 1 брой - host

Ethernet LAN

? 10/100 Mbps

Bluetooth

? v 1.1

? Serial Port Profile

Памет за съхраняване на данни (Flash)

? 32 MB

Процесор

? ARM 9 (200 MHz)

SD/MMC четец

Операционна система - Linux/Windows CE

Размери в мм ( Д x Ш x В ) - 95x55x25 mm

Тегло 310 гр.

Снимка отляво: untitled-9.gif

Снимка отдясно: intitled-1.gif (изображението да се изправи вертикално)

Снимка отгоре: patka3.gig

Снимка отдолу: patka1.gif

(Текст:)

U5 – МАЛОГАБАРИТЕН МАЛОМОЩЕН КОМПЮТЪР

С УНИВЕРСАЛНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS ХР

Универсална хардуерна платформа за индустриално приложение базирана на 32-битов 500 Мегахерцов х’86 процесор АМD Geode и вградена универсална Windows ХР операционна система и приложно програмно осигуряване. Ниска консумация на енергия. Голям брой USB хост портове.

Захранване

? Външен адаптер от 220V - изходно напрежение – 9V до 35V

Температурен обхват -20° -+60°

Опционално вграден 900/1800 GSM/ GPRS модул

Данни:

? GPRS – multi slot class 8 (4 up;1 down) , Kbps Coding Scheme CS1-CS4 Class B

? CSD – Max BR 14,4 Kbps

? SMS – MT/MO text and PDU modes cell broadcast

? Fax - Class1

? GSM - GSM 07.01 multiplexing protocol

? Глас - Два отделни входа за слушалки

3 външни серийни порта

? Два порта работещи на скорост 19200bps и един на 115200bps

USB портове

? 4 броя – host USB 2.0

Ethernet LAN

? 10/100 Mbps

Опционално Bluetooth

? v 1.1

? Serial Port Profile

Памет за съхраняване на данни (RAM)

? 1 GB

Опционално - твърд диск (HDD)

? 160 GB

? или SD карта 4 или 8 GB Flash

Процесор

? AMD Geode (500 МHz)

SD/MMC четец

Операционна система - Windows XP

Размери в мм ( Д x Ш x В ) - 140x130x30 mm

Тегло 450 гр.

(Последен ред в рекламната страница. Извън горния текст.)

(Текст:)

Предстои да бъдат пуснати в същия конструктивен формат за индустриално приложение:

- Универсален 32-битов LINUX индустриален контролер върху свръхевтина 400 МHz ARM 9 платформа

- Универсален 32-битов LINUX индустриален контролер върху свръхбърза 800 МHz ARM 11 Cortex A8 платформа


Други рекламни публикации на МУЛТИПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ


Top