На 12 юни е обсъждането на преференциалните тарифи за енергия от ВЕИ

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2012 • 08.06.2012 •

ДКЕВР определи график на заседанията относно утвърждаването на цени в секторите Електроенергетика и Топлоенергетика от 1 юли т. г.

За 12 юни от 10 часа са насрочени обществените обсъждания на проекти на решения за преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници.

От оповестената информация става ясно още, че на 28 юни т. г. ще се проведе закрито заседание за приемане на решения за преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и за цени в сектор Електроенергетика и цени в сектор Топлоенергетика.

В таблицата по-долу са предоставени обобщени данни за предложените преференциални цени на електрическа енергия, произведена от ВЕИ, които ще бъдат подложени на обсъждане:

Tarifi
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още
Безжични технологии за контролно-измервателни системи в АЕЦ

Безжични технологии за контролно-измервателни системи в АЕЦ

Внедряването на безжични технологии в промишлеността доказано има много ползи, свързани с редуциране на времето и разходите за инсталация, както и с потенциала за увеличаване на гъвкавостта по отношение на събирането на процесна информация и данни от мониторинга ... още


Top