Най-голямата провинция на Австрия се захранва изцяло от ВЕИ

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2016

Долна Австрия, най-голямата от деветте провинции в страната, обяви, че преминава изцяло към чистата енергия и 100% от производството на енергия за населението ще се предоставя от възобновяеми енергийни източници. Постижението на провинцията бе обявено няколко седмици преди конференцията на ООН в Париж за глобалните климатични промени в края на ноември 2015 г. като лъч надежда на фона на останалите по-негативни новини, свързани с околната среда и покачването на нивото на Световния океан.

Долна Австрия получава почти две трети (63%) от електроенергията си от водноелектрически централи, около една четвърт (26%) от вятърна енергия, а останалият дял е от биомаса (9%) и слънчева енергия (2%). С оползотворяването на чиста енергия в Долна Австрия са създадени и близо 38 000 зелени работни места, благодарение на сериозните инвестиции в производството на енергия от възобновяеми източници.

Провинцията има намерение броят на тези позиции да нарасне до 50 000 до 2030 г. Останалата част от Австрия също инвестира сериозни количества във възобновяеми енергийни източници - 75% от електроенергията на страната е от чиста енергия.

“Направихме значителни инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и разрастване на дела на възобновяеми енергийни източници. От 2002 г. досега сме инвестирали 2,8 млрд. евро в екоелектричество, от соларни паркове до възобновяеми (хидроелектрически) станции на река Дунав”, коментира губернаторът на Долна Австрия Ервин Прьол.

Сред страните в Европейския съюз, Австрия заема челна позиция по отношение на процент електроенергия, произвеждана от възобновяеми източници, а Швеция, Португалия, Латвия и Дания я следват. Тези страни също така често са отличавани от ЕС заради своите екологични инициативи и постижения.

Швеция наскоро обяви своето намерение да се превърне в първата страна, която изцяло да спре употребата на изкопаеми горива. Шведското правителство ще отдели допълнителни 546 млн. долара от годишния си бюджет за т.г. за възобновяема енергия и проекти, свързани с изменението на климата.

Страната не е определила точен краен срок за тази своя цел, но правителството планира столицата Стокхолм да стане изцяло независима от изкопаеми горива до 2050 г. В момента Швеция генерира две трети от електроенергията си от неизкопаеми енергийни източници, предимно водноелектрически и ядрени централи, и по думите на правителството си ще се съсредоточи върху увеличаването на потенциала на слънчевата и вятърната енергия.

През изминалата 2015 г. вятърните паркове в Дания успяват да генерират 140% от националните изисквания за електроенергия, без да работят на пълния си капацитет от 4,8 GW. 80% от излишъка на енергия е споделен с Германия и Норвегия, а Швеция получава 20%. Норвегия, от своя страна, забрани автомобилите в центъра на столицата си Осло във връзка с поставената си цел за намаляване на въглеродните емисии с 50 на сто.
Top