Накратко

България стана член на АЯЕ
Като конструктивен партньор АЯР възнамерява да участва активно в Комитета по ядрено право, във Форума на регулаторите към Комитета по управление на РАО, в Работните групи по култура на безопасност, инспекционна практика, регулиране на нови ядрени реактори, както и в други инициативи и дейности на организацията ... още
ЕРП Север инвестира 3,2 млн. лв. в рехабилитация на подстанция Варна-Изток
След направените подобрения уредбата е оборудвана с 8 нови елегазови прекъсвача, 21 разединителя, 12 напреженови трансформатора и 18 токови трансформатора ... още
Енерго-Про изгради четири соларни парка в Добрич
Съоръженията са с инсталирана мощност от близо 30 kWp, всяко от което гарантира по 40 000 MWh добив на година от ФЕЦ ... още
Отпускат близо 5,5 млн. лв. за завършване на подготвителните дейности на интерконектора България – Сърбия
Финансовата подкрепа от ОПИК е предназначена за довършване на теренни археологически проучвания, извършване на изменение, съгласуване и одобрение на ПУП-ПП, изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на оценка на съответствие на техническия проект, придобиване на вещни права и учредяване на сервитут ... още
ТВЕЛ завърши проект за разработване и обосновка на нова модификация ядрено гориво
Първата партида модифицирано ядрено гориво от второ поколение за ВВЕР-440 ще бъде доставена тази година, като то ще позволи да се оптимизира водно-урановото съотношение в активната зона на реактора ... още
ЧЕЗ Разпределение получи награда за зелена компания
Дейността на дружеството, насочена към ограничаване на негативните последици за околната среда, и усилията му за стимулиране на разумното използване на ресурсите се проявяват чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния отпечатък чрез модернизиране на съоръженията и внедряване на нови технологии ... още
Енерго-Про изгради покривна фотоволтаична централа в Севлиево
Централата ще произвежда приблизително 34 MWh електроенергия на годишна база, като плановете на компанията са след покриване на собствените нужди, излишното количество да бъде продавано на крайния снабдител въз основа на сключен за целта договор ... още
Енергийната борса отчете 7 пъти повече търгувана електроенергия през юли т. г.
Броят на активните участници към този момент е 81, като се счита, че максималният им брой е почти достигнат, предвид степента на либерализация и съществуващата законова рамка в страната ни ... още
Учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа
Основните отговорности на дружеството са анализ на експлоатационната сигурност, координирано планиране на прекъсванията, координирано разпределяне на капацитет, краткосрочна и близка до реалното време прогноза на адекватността и др. ... още
Продължават дейностите по реализацията на интерконектора Гърция-България
Интерконекторът Гърция-България е с планиран капацитет за пренос на газ от 3 млрд. куб. м годишно с опция да достигне до 5 млрд. куб. м ... още
АББ и Eldrive оборудват първия бързозаряден хъб за електромобили в София
Инфраструктурата се състои от общо 6 зарядни станции на АББ, от които пет с мощност 50 kW DC и една с мощност 24 kW DC, което свежда времето за зареждане на най-масовите модели електромобили от 20 минути до час ... още
Изпълнителният директор на ЕСО бе отличен с приза "Енергетик на годината"
Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ) отличи изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев с приза "Енергетик на 2020 година". ... още
Доставиха над 70 км от тръбите за газовия интерконектор с Гърция
Над 70 км от тръбите, предназначени за изграждането на газовия интерконектор Гърция-България, са доставени на територията на двете държави. ... още
ЧЕЗ инвестира 7 млн. лв. за сигурността на електрозахранването в София
ЧЕЗ Разпределение инвестира 7 млн. лв. в модернизация на енергийната инфраструктура в София. Приключи подмяната на силов трансформатор в подстанция "Средец" на стойност 1,35 млн. лв. ... още
Стартира изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток и Неа Санта
Трасето на електропровода на българска територия преминава през пет общини – Симеоновград, Хасково, Кърджали, Момчилград и Кирково ... още


Top