Накратко

Изпълнителният директор на ЕСО бе отличен с приза "Енергетик на годината"
Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ) отличи изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев с приза "Енергетик на 2020 година". ... още
Доставиха над 70 км от тръбите за газовия интерконектор с Гърция
Над 70 км от тръбите, предназначени за изграждането на газовия интерконектор Гърция-България, са доставени на територията на двете държави. ... още
ЧЕЗ инвестира 7 млн. лв. за сигурността на електрозахранването в София
ЧЕЗ Разпределение инвестира 7 млн. лв. в модернизация на енергийната инфраструктура в София. Приключи подмяната на силов трансформатор в подстанция "Средец" на стойност 1,35 млн. лв. ... още
Стартира изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток и Неа Санта
Трасето на електропровода на българска територия преминава през пет общини – Симеоновград, Хасково, Кърджали, Момчилград и Кирково ... още
Енерго-Про изгради нов соларен парк в Добрич
Очакваната годишна генерация e 18 MWh, a възвръщаемостта на инвестициите може да бъде гарантирана в рамките на 6-7 години ... още
NETZSCH Pumpen & Systeme представи специална помпа за инсталации за биогаз
NEMO B.MAX се основава на доказана технология с ексцентрик-винтова помпа, която включва хеликоидален ротор, въртящ се в стационарен статор, който е геометрично адаптиран към него ... още
Приеха изменения в Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Въведен е срок за отстраняване на нередовности по заявления и документи за издаване на индивидуални административни актове за дейности по Закона, който е не по-кратък от 14 дни ... още
Енерго-Про изгради фотоволтаична централа в град Бяла
Габровница 58 предвижда произведената енергия да бъде за продажба по преференциална цена, а инвестираните средства да бъдат възвърнати в рамките на 7 години ... още
ЧЕЗ модернизира възлови подстанции в Югозападна България
Очаква се до края на годината да бъдат модернизирани още осем подстанции в Западна България, като за реализацията на проектите дружеството ще вложи около 2 млн. лв. ... още
Доставките на природен газ за страната с нова входна точка
В резултат на постигнатата договорка между Булгаргаз и Газпром експорт се постига намаление с 5% на годишна база за българските битови и индустриални потребители в доставната цена на природния газ от Русия ... още
АЕЦ Козлодуй приключи изминалата година с производствен рекорд
Атомната електроцентрала е произвела общо 16 315 212 МWh електроенергия при спазване на всички изисквания за безопасност, с което е подобрен предишния рекорд от 2011 г. ... още
Завърши първият етап от изграждането на подстанция "Евмолпия" в Пловдив
Инвестицията в новата подстанция възлиза на 11,6 млн. лв. Инсталираната мощност е 50 MVA с възможност за достигане на 100 MVA Инвестицията в новата подстанция възлиза на 11,6 млн. лв. Инсталираната мощност е 50 MVA с възможност за достигане на 100 MVA ... още
За 10 години ЕСО ще инвестира 1,3 млрд. лв. в електропреносната мрежа
До 2028 г. са планирани за изграждане общо 1559 МW нови мощности, от които 450 MW са от възобновяеми източници и 1039 MW – от ТЕЦ и газови когенерации ... още
VI блок на АЕЦ Козлодуй получи лиценз за експлоатация до 2029 г.
В процеса по изготвяне на обосновката за продължаване на срока на експлоатация на VI блок са извършени необходимите анализи на безопасността и количествени оценки на остатъчния ресурс на съоръженията, свързани с безопасната и надеждна работа на блока ... още
Булгартрансгаз откри първите 11 км новоизграден преносен газопровод от Балкански поток
Договорът за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газоизмервателната станция Странджа е на обща стойност до 27,7 млн. лв. без ДДС ... още


Top