Напълно автоматизирани МВЕЦ на CINK Hydro Energy в България

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2010

През 2009 год. CINK Hydro Energy k.s. пуска в експлоатация две малки централи в България: МВЕЦ Гьоврен - Pt=634 kW на река Триградска и МВЕЦ Зареница - Pt=224 kW на река Чепеларска. Технологията за производство на електрическа енергия и в двете централи е базирана на Crossflow турбини. Централите работят в паралел с местната електроразпределителна мрежа, напълно автоматизирани са, като автоматиката поддържа постоянно оптималните режими и висока ефективност.

МВЕЦ Гьоврен е оборудвана със синхронен генератор, с автоматичен регулатор на напрежението и автоматичeн cosj регулатор. МВЕЦ Зареница е оборудвана с асинхронен генератор, с компенсация на cosj в диапазона 95-99%.

Пускането и спирането на агрегатите в двете централи е автоматично и практически МВЕЦ не изискват постоянен контрол от страна на обслужващ персонал, а само периодичен. Данните и съобщенията за текущия режим на работа и работното състояние на оборудването се предават дистанционно по мобилните мрежи.

“От пускането на централите досега, технологичното оборудване, доставено и монтирано от CINK Hydro Energy k.s. в двете МВЕЦ, работи надеждно и при висока ефективност”, споделя за сп. Енерджи ревю Георги Беловодски, търговски представител на CINK Hydro Energy у нас.

През 2010 г. CINK Hydro Energy ще пусне в експлоатация новата МВЕЦ УСТРЕМ на река Тунджа. Технологията в МВЕЦ УСТРЕМ е базирана на Kaplan - хоризонтална турбина, модел AD-4, производство на CINK Hydro Energy k.s., с турбинна мощност Pt =1093 kW. Максималният разход през турбината е Qmax.=27 700 m3/s, а диаметърът на работното колело - D=2240 mm. МВЕЦ УСТРЕМ е нископадова руслова централа, която ще бъде оборудвана с всички устройства и автоматика за надеждна и безопасна работа, с машина за автоматично почистване на плаващите наноси, с управляваща система за работа в паралел с електроразпределителната мрежа.

CINK Hydro Energy k.s. е специализирана в проектирането и изграждането на малки ВЕЦ с мощности до 3 MW. “Оборудването, което доставя и монтира CINK Hydro Energy k.s., отговаря на всички европейски стандарти, отличава се с високо качество и надеждност. В доставките се включват следните съоръжения: турбини - Crossflow, Pelton, Francis и Kaplan; дросел клапи, сферични шибри и други, със задвижване - електрическо, хидравлично и/или ръчно. Сред доставяната апаратура са и синхронни и асинхронни генератори, механични скоростни кутии или ремъчни предавки, тръбни и стоманени конструкции, управляваща система на хидроагрегатите, включваща PLC и SCADA концепция, цифрови защити и силова автоматика, хидравлично управление на турбината. Услугите, които фирмата предоставя в областта на МВЕЦ, обхващат проектиране и конструиране, монтаж и пускане в експлоатация, експлоатационна документация, гаранционен сервиз, следгаранционно обслужване и др.”, представят дейността на фирмата от българския офис на CINK Hydro Energy k.s.Top