РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Натурела, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НатурелаВажни предимства:

Брой входове в измервателен модул - 15.

Максимален смесван ток в измервателен модул - 60A.

Точност при измерване на ток и напрежение под 1%.

Захранване от смесвания ток в Combiner Box - 200-950V DC.

Безжична връзка със системния компютър.

Бързо и гъвкаво изграждане на системата. Не са необходими допълнителни захранващи източници и опроводяване.

Интуитивен аналитичен софтуер, даващ разнообразна полезна информация.

Аларма при регистриране на проблем - до 2 минути.

Combiner Box със система за диагностика и мониторинг на

PV-модули и инсталацията им - PV-SCTL3

www.naturela-bg.com

гр. Варна, 9020

ул. Ана Феликсова No 13

(+359 52)504-506

(+359 52)504-507

office@naturela-bg.com
Top