РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯМеждународен енергиен форум 2011

Енергиен форум С международно участие

15-19 Юни

Международен дом на учените „Ф. Ж. Кюри”

Курорт „Св. Св. Константин и Елена”, Варна, България

От 15 до 19 юни т. г. в Международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри”, курорт „Св. Св. Константин и Елена”, Варна, България ще се проведе традиционният Международен енергиен форум. Негови организатори са Научно-технически съюз на енергетиците в България, Национална електрическа компания, Технически университет - София, Агенция по енергийна ефективност и Национален комитет по осветление.

В ежегодното мероприятие участват учени, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които са активни в България и желаят да развиват своята дейност тук и в бъдеще. Ще бъде осигурена съдържателна и отговорна дискусия за всички партньори в енергийния сектор - държавни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители.

За положителните резултати на Форума ще допринесе както участието на чужди и български експерти, така и на представители на водещи световни фирми от Европа и извън нея.

Ще бъде предоставена възможност на организациите и фирмите не само да рекламират своята дейност, но и да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.

Официални езици на събитието ще бъдат български и английски, като за целта е осигурен симултанен превод.

Теми в рамките на форума:

• Стратегически и структурни проблеми на енергетиката;

•Прогнозиране и оценка на риска;

•Приватизация и либерализация, маркетинг, законодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор - електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи;

•Ново строителство и модернизация на централи;

•Конвенционални електроцентрали;

•Ядрени електроцентрали;

•Комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи;

•Газоснабдяване;

•Рехабилитация на енергийни съоръжения;

•Проблеми по опазване на околната среда;

•Електроенергийни мрежи и системи;

•Ефективно използване на енергията;

•Възобновяеми енергийни източници: водно-електрически централи, биомаси, слънчева енергия, геотермални източници, битови и промишлени отпадъци и др.;

•Децентрализирани енергийни системи;

•Изследователска, проектантска и внедрителска дейност;

•Контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни процеси;

•Проблеми на осветлението;

•Водородна енергетика.

Бюрото за регистрация на участниците ще работи на 14.06.2011 г. от 15 до 20 ч. и на 15.06.2011 г. от 08 ч. и ще се намира в Международния дом на учените „Ф.Ж. Кюри”, курорт „Св. Св. Константин и Елена”, Варна.

Важни срокове:

21 Март 2011 г.

Заявка с формуляр „А” и резюме

31 Март 2011 г.

Пълен текст на доклада

15 Май 2011 г.

Заявка за участие в изложбата

Такса правоучастие

14 Юни 2011 г.

Регистрация от 15:00 до 20:00 ч. (както и по време на Форума)

15 Юни 2011 г.

Официално откриване в 10:00 ч.

За контакти:

Научно-Технически Съюз

на Енергетиците в България

Телефони: 988-41-58, 987-61-66;

Факс: 987-61-66;

e-mail: energy@fnts-bg.org

www.ntse-bg.org


Други рекламни публикации на НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


виж всички
Top