Навършиха се 15 години от създаването на ДП РАО

БизнесСп. Енерджи ревю - брой 4, 2019 • 04.07.2019

Навършиха се 15 години от създаването на ДП РАО

В началото на юни т. г. Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО) отбеляза 15 години от създаването си. Открито е през 2004 г. с цел да управлява безопасно радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието.

Основната му дейност е свързана със събирането, манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

Освен от атомните електроцентрали, радиоактивни отпадъци се създават от ядрени приложения в индустрията, бита, медицината, селското стопанство и др. В промишлеността примери за такива са продукти като плътномери, нивомери, дебеломери, влагомери, везни, пепеломери, дефектоскопски уреди, неутрализатори на статично електричество в текстилната, хартиената, дървообработващата, мебелната индустрия и др. В бита най-често това са пожароизвестителни йонизационни датчици.

Радиоактивните отпадъци у нас, които не са от ядрената енергетика, се съхраняват в постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци в Нови хан, създадено през 2006 г. Петнадесет години след създаването си, днес ДП РАО се гордее с високотехнологичните си иновации, сред които е новото съоръжение за плазмено изгаряне, влязло в експлоатация на площадката на АЕЦ Козлодуй през 2018 г.

С годишен капацитет общо 250 тона, плазмотронът преработва широк диапазон отпадъци, като провежда електрически ток през газов поток. Плазмените газове достигат температури от 5000 до 15 000°C и така отпадъците се разлагат на атомните им елементи. Съоръжението е изградено от международен консорциум, но технологията е усъвършенствана в България.

През март 2018 г. е въведен в експлоатация и Цехът за намаляване на размерите и дезактивация на материалите. През него за периода март 2018 г. - май 2019 г. са преминали 240 т материали. От ДП РАО отчитат над 99% успешно дезактивирани материали до нива "кандидати за освобождаване" от регулиране.


Top