Neterra, Николай Чакински: Бизнесът осъзнава нуждата и ползите от дейта център услугите

Енергийна ефективностИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2022 • 29.06.2022

Николай Чакински, продуктов мениджър "Колокация" в Neterra, пред сп. Енерджи ревю

 

Наскоро Neterra откри втория си център за данни в София и общо четвъртия за страната. Какъв е интересът към такива съоръжения в България и какъв е профилът на клиентите Ви?

Интересът е огромен. Бизнесът все по-ясно осъзнава нуждата, но най-вече ползите от дейта център услугите. Сървърите на нашите клиенти се намират в специално изградени помещения с модерни вентилационни системи, контрол на достъпа, охрана и видеонаблюдение, с най-добрата възможна свързаност, с киберзащита, денонощна поддръжка, наблюдение и съдействие на висококвалифицирани дежурни инженери.

Така фирмите са спокойни за ИТ частта от своя бизнес и си спестяват значителни разходи за собствен екип по поддръжка на оборудването, за закупуване на специализирани машини и др.

Друг мотивиращ фактор е цената на електроенергията. Системите в нашите центрове за данни имат по-ниска консумация на електроенергия и в резултат клиентите ни спестяват от разходи за ток.

Клиентите ни са с разнообразен профил – от банки и финансови институции, през телекомуникационни, фармацевтични и ИТ компании, до малки и средни бизнеси от всички индустрии – медии, доставчици на видеосъдържание, клауд платформи, криптокопачи.

 

Разкажете на читателите ни повече за технологиите, осигуряващи непрекъсваемост на работата на центъра и услугите.

Нашите дейта центрове са изградени по стандарта TIER III (Up Time Institute). Той гарантира непрекъсваемост на услугите. Всякакви планирани дейности по поддръжка (на климатична инсталация, UPS, дизел генератор и т.н.) могат да се извършват без да се нарушава работата на клиентското оборудване. SDC 2 e разположен непосредствено до SDC 1, а неговите клиенти се възползват от всички предимства на вече изградената бизнес и телекомуникационна инфраструктура – свързаност с всички съществуващи клиенти на Neterra и достъп до високоскоростни, сигурни и резервирани международни мрежи и маршрути, директна връзка към TIER I и стотици други доставчици на услуги.

В Neterra и SDC гарантираме 99,99% наличност на услугите (SLA), денонощно наблюдение (NOC) и проактивна поддръжка.

 

Наблюдава се експоненциален ръст в потребностите от центрове за данни, които обаче консумират значителни количества енергия. Какви решения за постигане на оптимална енергийна ефективност са внедрени в новия център?

Neterra използва 100% чиста енергия за своите дейности, а в края на 2021 г. постигнахме въглеродна неутралност. Инвестираме в модерни технологии за климатизация с по-ниско потребление на енергия, в хибридни и електрически автомобили, в електронен регистър на документи без нужда от хартиени копия.

Въвеждаме мерки, за да намалим и напълно да компенсираме своя въглероден отпечатък чрез залесяване. Рециклираме оборудване и използваме всякакви ресурси за многократна употреба. Наскоро стартирахме процеса по изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди.

 

В началото на тази година Neterra получи признание като един от ключовите инвеститори в дейта центрове в региона. Каква е стратегията Ви за развитие оттук нататък?

Neterra е глобален доставчик на свързаност вече над 26 години. Работим във висококонкурентна международна среда и всяка година въвеждаме нещо ново в нашето портфолио. Вече имаме 4 центрове за данни и международна мрежа с повече от 150 точки на присъствие в над 55 държави на 6 континента.

Наскоро нашите инженери осигуриха най-бързата интернет връзка между Бразилия и Европа от 60 милисекунди, като използваха NetIX – глобална платформа за обмен на данни, свързаност и пиъринг от групата на Neterra. Трафикът минава през оптичния подводен кабел с висок капацитет и ниски времезакъснения на EllaLink, който свързва директно Латинска Америка и Европа.

Стратегията ни е да се развиваме в същата посока и в бъдеще – да помагаме на бизнеса да се дигитализира, да разширява мрежите си, да подобрява скоростта на връзките си и да се конкурира успешно на глобалните пазари.

Top