NETZSCH Pumpen & Systeme представи специална помпа за инсталации за биогаз

Газ, Нефт, ВъглищаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 3, 2020 • 14.05.2020

NETZSCH Pumpen & Systeme представи специална помпа за инсталации за биогаз

NETZSCH Pumpen & Systeme създаде специална конструкция винтова помпа, пригодена за производството на биогаз, която гарантира много висока ефективност на инсталацията, ниски разходи и малко усилия, информираха от Евротех, представител на немския производител у нас.

“NEMO B.MAX се основава на доказана технология с ексцентрик-винтова помпа, която включва хеликоидален ротор, въртящ се в стационарен статор, който е геометрично адаптиран към него. В процеса се образуват транспортиращи кухини със същата форма, в които сухата смеска се пренася гладко от входа към нагнетателната страна, независимо от нейната консистенция. Няма нужда от отделен резервоар за миксиране, защото всичко се смесва в помпата чрез допълнителен фланец за подаване на течности. Тя транспортира биомасата на по-големи разстояния, което позволява по-голяма гъвкавост при проектирането на инсталацията”, поясниха от Евротех.

Когато има буци и/или влакнест субстрат с високо съдържание на сухо вещество, може да се вгради и допълнителен aBP-модул, предотвратяващ образуването на купчини по страничните стени. За още по-голяма експлоатационна надеждност експертите от Евротех препоръчват преди помпата да се подвърже и мацератор.ЕКСКЛУЗИВНО


Top