РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Невен-ЗИГ Солар, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Невен-ЗИГ СоларФотоволтаични съоръжения - проектиране и изграждане до ключ

Невен-ЗИГ Солар

Енергия от слънцето

Повече от 40 години производствен опит

Над 200MW годишно инсталирани мощности в Европа

Гаранция за качество от Германия

Невен-ЗИГ Солар ООД

www.neven-sigsolar.com

бул. Цар Симеон Велики 105

Бизнес Център Европа, ет. 3

6000 Стара Загора

тел./факс: 042/ 25 25 00

моб.: 0887 59 25 00

info@neven-sigsolar.com

Neven-SIG Solar OOD

www.neven-sigsolar.com

Tzar Simeon Veliki Blvd. 105

Business Centre Europe, et. 3

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Tel./Fax: +359 42/ 25 25 00

Mob.: +359 887 59 25 00

info@neven-sigsolar.comTop