РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Невен-ЗИГ Солар, Списание Енерджи ревю - специално издание, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Невен-ЗИГ СоларНевен-ЗИГ Солар ООД

www.neven-sigsolar.com

бул. Цар Симеон Велики 105

Бизнес център Европа, ет.3

6000 Стара Загора

тел./факс 042/ 25 25 00

моб. 0887 59 25 00

info@neven-sigsolar.com

Neven-SIG Solar OOD

www.neven-sigsolar.com

Tsar Simeon Veliki blvd. 105

Business center Europe, fl.3

6000 Stara Zagora, Bulgaria

tel./fax +359 42 25 25 00

mabile +359 887 59 25 00

info@neven-sigsolar.com

Невен-ЗИГ Солар

Енергия от слънцето

фатаволтаични съоръжения - проектиране и изграждане до ключ

кварцов пясък

силиций

заготовка от силиций

фотоел покритие

соларна клетка

pv модул

pv централа

повече от 40 години производствен опит и научни изследвания

над 200 MW годишно инсталирани мощности в Европа

Гаранция за качество и надежност от Германия


Други рекламни публикации на Невен-ЗИГ Солар


Top