Монтираха хибридна фотоволтаична система в ТУ - София

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2011 • 06.06.2011 •

В началото на м. април т. г. фирма Евродизайн БГ достави, монтира и пусна в експлоатация хибридна фотоволтаична система за научни изследвания и лабораторни упражнения в катедра Силова електроника на Факултета по електронна техника и технологии в ТУ - София, съобщиха от компанията.
“Инверторите SМA Sunny boy 1200 и Sunny Island 2224, акумулаторните батерии, комуникационното оборудване и системата за мониторинг с Internet връзка са разположени в лаборатория 1430 на катедра Силова електроника”, споделят от Евродизайн БГ. “Върху покрива между 2 учебни зали са разположени 6 броя монокристални фотоволтаични модули Sharp 175 Wp, с обща инсталирана мощност 1050 Wp. Модулите са монтирани върху контейнери с баласт, при което се спазва изискването за ненарушаване на покривната хидроизолация. Възможно е системата да се разширява чрез свързване на допълнителни фотоволтаични модули, ветрогенератор, дизелгенератор и горивни клетки”, допълват те.
От компанията информират, че системата дава възможност за обучение и изследвания при работа в режим, синхронизиран с обществената електропреносна мрежа и в режим на остров – изолиран от мрежата с регулируеми постояннотоков и променливотоков товари.
Средствата за реализация на системата са от национално съфинансиране от Фонд Научни изследвания към МОМН за проект по 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия „Изследователски инфраструктури за разпределени енергийни източници (DERRI).”


ОЩЕ ВОДЕЩИ ТЕМИ
Мениджмънт на фотоволтаични централи

Мениджмънт на фотоволтаични централи

Ефективният мениджмънт на соларните ресурси включва в себе си всички технически, административни и финансови дейности във връзка с експлоатацията и поддръжката на фотоволтаичните масиви не само като материални, но и ... още
Батерии за съхранение на възобновяема енергия

Батерии за съхранение на възобновяема енергия

В бъдеще подобреният експлоатационен живот, увеличеният брой цикли и повишената производителност ще намалят допълнително разходите за услуги за съхранявана електроенергия ... още
Приложения на термопомпите в промишлеността

Приложения на термопомпите в промишлеността

Термопомпите стават все по-важни като технология, предлагаща потенциал за подобряване на енергийната ефективност и понижаване на емисиите на въглероден диоксид ... още
Инспекция на съоръжения с дронове в нефтената и газовата индустрия

Инспекция на съоръжения с дронове в нефтената и газовата индустрия

Докато конвенционалните инспекции в нефтената и газовата индустрия могат да продължат няколко дни, дроновете отлитат директно до зададена по команда цел, извършвайки цялостна инспекция, без да е нужно спирането на съоръженията ... още
Избор на електромотори за конвейери

Избор на електромотори за конвейери

Към транспортните механизми в динамичните съвременни производства се поставят все по-високи изисквания за надеждност и ефективност. В настоящата статия ще разгледаме факторите, на които да обърнем внимание при избора на електромотор за индустриален конвейер ... още
Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Надеждното и правилно фиксиране на фотоволтаичните панели е от първостепенно значение за дълготрайна изправност на системата и ефективния добив на слънчева енергия ... още
Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Често преимуществата им се пренебрегват или заради погрешната представа за по-високи разходи, или заради нежелание за промяна, или просто поради липса на информираност относно възможните ползи, които могат да донесат ... още


Top