Монтираха хибридна фотоволтаична система в ТУ - София

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2011 • 06.06.2011 •

В началото на м. април т. г. фирма Евродизайн БГ достави, монтира и пусна в експлоатация хибридна фотоволтаична система за научни изследвания и лабораторни упражнения в катедра Силова електроника на Факултета по електронна техника и технологии в ТУ - София, съобщиха от компанията.
“Инверторите SМA Sunny boy 1200 и Sunny Island 2224, акумулаторните батерии, комуникационното оборудване и системата за мониторинг с Internet връзка са разположени в лаборатория 1430 на катедра Силова електроника”, споделят от Евродизайн БГ. “Върху покрива между 2 учебни зали са разположени 6 броя монокристални фотоволтаични модули Sharp 175 Wp, с обща инсталирана мощност 1050 Wp. Модулите са монтирани върху контейнери с баласт, при което се спазва изискването за ненарушаване на покривната хидроизолация. Възможно е системата да се разширява чрез свързване на допълнителни фотоволтаични модули, ветрогенератор, дизелгенератор и горивни клетки”, допълват те.
От компанията информират, че системата дава възможност за обучение и изследвания при работа в режим, синхронизиран с обществената електропреносна мрежа и в режим на остров – изолиран от мрежата с регулируеми постояннотоков и променливотоков товари.
Средствата за реализация на системата са от национално съфинансиране от Фонд Научни изследвания към МОМН за проект по 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия „Изследователски инфраструктури за разпределени енергийни източници (DERRI).”


ПРЕПОРЪЧАНО
АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

Първата зелена бързозарядна станция у нас е захранвана директно със зелена енергия от водноелектрическата централа, намираща се на втората по големина река в Родопите – Въча ... още
Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Новите варианти вече позволяват системите с 2MPP също да бъдат защитени и свързани, например за да се увеличи максимално ефективността на системите на различни покривни площи ... още
По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

Системата от ново поколение VX IT на Rittal е най-бързият IT шкаф в света. Замислено като универсален и модулен вариант, решението може да се използва като мрежови и сървърен шкаф в различни крайни приложения ... още
Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Инверторната станция серия PV3X от Siemens е с по-висока ефективност в сравнение с конкурентните алтернативи на пазара, тъй като достига 99,1% CEC. Това способства за успешното производство на енергия за по-мащабни проекти ... още


Top