От тази нощ България възстановява износа на електричество

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2011 • 27.01.2012 •

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков подписа заповед, с която се възстановява износът на електроенергия от България от 01.00 часа на 28 януари 2012 година.
Това става възможно след прекратяване на ефективните стачни действия на служителите от Мини Марица-изток и възстановяване доставките на въглища. Износът на електроенергия от страната започва след запълването на нормативно определените 75% задължителни въглищни запаси в топлоелектрическите централи.
Износът на електрическа енергия от България бе спрян на 21 януари във връзка със стачката на миньорите от Мини Марица-изток. Целта на решението беше да осигури сигурно, непрекъснато и качествено електроснабдяване в страната.
Износът на електрическа енергия бе спрян на 21 януари заради стачка в мините.

Top