ДКЕВР смята да намали още изкупните цени на електроенергията от ВЕИ

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2012 • 25.07.2012 •

ДКЕВР смята, че цената на електроенергията, изкупувана от ВЕИ централи, които са били вкарани в експлоатация до 1 юли тази година, може да бъде допълнително намалена. Около месец, след като енергийният регулатор намали цената за изкупуване с около 40%, тя предлага ново намаление между 25% и 37%.

Това обяви председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев по време на обществено обсъждане на доклад, предлагащ корекция в цените на електроенергията. Според доклада разходите, необходими за построяване на централи от възобновяеми източници рязко са намалели, което води до по-малък срок за възвърщаве на инвестициите. Работната група, съставила доклада, се е позовала на доклад, изготвен от немска компания, уточниха от ДКЕВР.

Според Българската фотоволтаична асоциация по този начин държавата иска да наложи мораториум върху строежа на нови фотоволтаични паркове.

Top