Стартира проект за насърчаване интегрирането на PV системи в електроразпределителните мрежи


На 15 ноември официално бе даден старт на двугодишния проект PV GRID. Той се финансира по програмата на Европейската комисия „Интелигентна енергия Европа“ и ще продължи до октомври 2014. Целта на PV GRID е да допринесе за преодоляване на регулаторните и нормативни предизвикателства, свързани с интеграцията на големите дялове електроенергия от фотоволтаични инсталации в разпределителната система в цяла Европа.

Мрежовото интегриране на фотоволтаични системи преди беше подчертано от консорциума PV LEGAL като една от основните пречки пред по-нататъшното развитие на фотоволтаиката в Европа. През последните години се очертава напълно нова ситуация в няколко европейски страни - разпределителните мрежи да се справят с големите дялове на фотоволтаично производство, което води до нови технически, икономически и административни предизвикателства.

PV GRID следва проекта PV LEGAL, който бе завършен през февруари 2012. Консорциумът PV GRID включва и участници от по-широкия електроразпределителен сектор, за да се отговори на конкретни въпроси за работата и регулирането на разпределителната мрежа. Координиран от Германската асоциация на фотоволтаична индустрия (BSW-Solar), консорциумът се състои от 13 други национални асоциации, Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA), три оператора на разпределителни системи (ОРС), eclareon Management Consultants, Европейски лаборатории за разпределени енергийни ресурси (DERlab) и университетът COMILLAS Pontifical.

Top