Бизнесът на свободния енергиен пазар получава 20-30% по-евтина електроенергия


Темите за енергийната ефективност, възобновяемите източници и климата заемат специално място и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България до 2020 г. (ИСИС), както и в ОП “Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020).

Това стана ясно по време на конференция на тема “Индустрия, енергетика и климатични промени”, в която се включи и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

“За мен е изключително важно, че конкурентите цени на електроенергията както за едрите, така и за крайните клиенти, могат да бъдат постигнати въз основа на либерализацията на енергийния пазар.

Бизнесът, който вече е на свободния пазар, получава между 20-30% по-ниски цени за електроенергия”, заяви той. Министър Борисов подчерта и приноса на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерството на икономиката в разрешаването на казуси, свързани с устойчивото развитие на икономиката на страната и опазването на околната среда.

В рамките на събитието бе подчертано още, че Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, е пример за съвместна работа между институциите и бизнеса и дава отговор на въпроси, свързани със запазване на конкурентоспособността и експортния потенциал на нашата промишленост.
Новият брой 3/2019

брой 3-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ


Top