Нови учебни планове за специалност "Електрически превозни средства"


Предстои разработването на нови учебни планове за специалност “Електрически превозни средства” в професионалните гимназии.

За това се договориха представители на Националната браншова организация за електрическа мобилност (ИКЕМ) и Българската стопанска камара (БСК) по време на среща с експерти от професионално направление “Транспорт” на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

По време на срещата беше обсъдено и внесеното от БСК и ИКЕМ предложение за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

Обект на обсъждане бяха професиите: техник по електрически превозни средства (ЕПС) и монтьор на електрически превозни средства със следните специалности: Енергийни източници и зарядни устройства за ЕПС, Управляващи и контролни системи за ЕПС, Електромеханични и задвижващи системи за ЕПС.

Според експертите новите професии и специалности могат успешно да се реализират на българския пазар на труда на основата на положителните практики от редица европейски страни, в които електромобилната индустрия е във възход.
Новият брой 3/2019

брой 3-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ


Top