Енергийната борса започна търговия с електроенергия в рамките на деня


Българската независима енергийна борса (БНЕБ) стартира успешно реалната работа на пазарен сегмент “в рамките на деня” на 11 април т. г. Системата поддържа 24-часова търговия, която позволява подаването на оферти до 60 минути преди началото на доставката. Минималното количество електроенергия, което може да се търгува, е 100 киловатчаса, а най-малката стъпка за наддаване е 10 евроцента.

“Производителите, включително тези от възобновяеми източници, търговците и консуматорите ще могат да се възползват от този нов пазарен сегмент, тъй като възможностите за търговия се доближават максимално до часа на физическа доставка. Това ще намали разходите за балансиране на търговските участници, поради оптимизиране на портфолиото им”, коментира изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов.

Според БНЕБ търговията “в рамките на деня” създава предпоставка за пълна либерализация на електроенергийния пазар и дава възможност за успешното включване на България в пазарното обединение на европейски пазари, целящо отпадането на бариерите пред трансграничната търговия на електрическа енергия.

Top