ВЕИ с над 18% дял в крайното енергийно потребление на България


Делът на възобновяемите енергийни източници в крайната енергоконсумация на България вече достига 18,2%, съобщи председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на конференцията “Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия”, организирана от Българската фотоволтаична асоциация (БФА) в рамките на официалната програма на българското председателство на Съвета на ЕС. На събитието, което се състоя на 20 април т. г., присъстваха ключови представители на властта и индустрията.

От представената от Иванов статистика стана ясно, че страната ни разполага със 701 МВт инсталирана мощност с първичен енергоносител вятър, 1043 МВт - от слънце, 3204 МВт - от вода и 78 МВт - от биомаса. Така делът на инсталираните мощности от възобновяеми източници спрямо общата инсталирана мощност от 12 070 МВт е около 43%.

Top