НСИ отчете ръст в производството и доставките на дизелово гориво

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2018 • 19.11.2018 •

Ръст от 9,6% в производството и 7% в доставките на дизелово гориво е отчетен през юли спрямо юни т. г.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за производството и доставките на енергийни продукти в България през настоящата година.

За същия период нараства и производството на пропан-бутанови смеси с 25% до 10 хил. т, на безоловен бензин със 7,6% до 184 хил. т и на електроенергия с 6,3% до 3773 ГВтч. Същевременно обаче намалява производството на твърди горива с 11,8%.

През юли т. г. спрямо юли 2017 г. е отчетен ръст в производството на безоловен бензин с 16,5% и на електроенергия с 1,3%. За този отчетен период нарастват и доставките на безоловен бензин с 21,6% и на дизелово гориво с 23%.

Top