Рудник "Tрояново-Север" с нов управител

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2018 • 19.11.2018 •

Живко Бончев Желев бе назначен за управител на рудник “Трояново-Север” с решение на съвета на директорите на Мини Марица-изток.

Желев завършва Висшето военно транспортно училище “Тодор Каблешков” София със специалност “Инженер оператор в транспорта”, след което придобива бакалавърска квалификация “Инженер по транспорта” и магистърска квалификация по технология и управление на транспорта.

В рудник “Трояново-Север” Живко Бончев Желев заема различни позиции в йерархията на ЖП транспорта. Повече от 6 години работи в управлението на акционерното дружество, като почти през целия период е ръководител на отдел “Ж.П. транспорт” до назначаването му за управител на рудник “Трояново-Север”.

Top