Над 250 GW вятърни мощности в Европа до 2022 г.

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2018 • 19.11.2018 •

Капацитетът за генериране на енергия от вятъра в Европа ще нараства средно със 17 GW годишно до 2022 г., сочи нов доклад на WindEurope. Според прогнозите 2019 г. ще бъде рекордна по отношение на брой новоинсталирани мощности.

През следващите 5 години в Европа се очаква да бъдат инсталирани 87 GW вятърни мощности, с което до 2022 г. общият капацитет ще достигне 258 GW. Повечето от новоинсталираните мощности ще бъдат наземни – 70,4 GW, в сравнение с 16,5 GW офшорни. Този ръст ще бъде подпомогнат от разработването на все по-големи турбини, смятат експертите от WindEurope.

Според анализаторите Германия ще запази водещата си позиция по отношение на капацитета за оползотворяване на вятърната енергия (73 GW през 2022 г.), следвана от Испания (30 GW) и Обединеното кралство (26 GW).

Освен добавянето на нови мощности през следващите пет години ще започне и по-мащабното извеждане от експлоатация на първото поколение вятърни паркове в Европа. До 2022 г. 22 GW от инсталираните мощности ще са на повече от 20 години. Някои от тези стари турбини ще бъдат заменени на същите площадки от нови по-мощни съоръжения, но между 4,3 и 6,4 GW от съществуващите вятърни паркове ще бъдат напълно спрени от експлоатация.

Top