ЕСО и БНЕБ се включиха в проект за обединение на пазарите "в рамките на деня"


Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и Българската независима енергийна борса (БНЕБ) се присъединиха към проект за обединение на пазарите “в рамките на деня” (IDM) чрез българо-румънска граница.

Проектът се изпълнява в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222 за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управление на претоварването.

В регионалния проект “Локален проект за внедряване 15” участват и пазарните оператори и операторите на преносни мрежи на Румъния, Унгария, Хърватия, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Германия.

С включването на България се цели присъединяването на българската пазарна зона за времеви хоризонт “в рамките на деня” към Европейското единно пазарно обединение XBID (Cross Border Intraday) чрез границата България-Румъния, заедно с т. нар. втора вълна на присъединяване (XBID second wave). Планираният срок е месец юни 2019 г.

“Българската независима енергийна борса и Електроенергийният системен оператор ще фокусират усилията си и всички необходими ресурси за успешното приключване на проекта в предвидения срок.

В съвместната ни работа разчитаме на безрезервната подкрепа на българските институции за преодоляване на пречки от нормативен и организационен характер, както и на подкрепа от страна на участниците в пазара на електроенергия”, коментираха от ЕСО.

Top