Нискоемисионни горелки Weishaupt за NOx < 30 mg/kWh с обхват на мощност до 23 MW - съвместими с най-строгите екологични изисквания

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2017Газови горелки LowNOx в изпълнение PLN

В отговор на постоянно растящите изисквания за контрол на вредните емисии в световен мащаб, Weishaupt разработи ново поколение горелки, които покриват най-строгите изисквания за NOx-емисии.

За бъдат достигнати стойности на NOx-емисии под 30 mg/kWh, при по-ниските мощности, Weishaupt използва Premix технология.

Новото поколение горелки в изпълнение PLN (Premix-LowNOx) са приложими навсякъде, където се изискват най-ниски стойности за вредни емисии. Изпълнението PLN представлява система, която комбинира предварителното смесване с повърхностното горене.

Основното предимство на този тип горивна система е, че заедно със стандартните за пазара котли, могат да се използват и горивни камери със значително по-малка геометрия.

При повърхностното горене хомогенността на газо-въздушната смес е от решаващо значение. Затова тук влиза в употреба напълно нова разработка на смесителното устройство - отделения въздуховод за газ/въздух, който обединява двата флуида чак в горивната глава.

Така получената под налягане газо-въздушна смес преминава през мрежеста метална оплетка и изгаря върху нейната повърхност. Образуваният пламъчен килим е с температура на пламъка под 1200°C и възпрепятства образуването на азотни окиси. По този начин стойности на NOx под 30 mg/kWh са напълно реални при обхват на мощност до 2 500 kW за серията горелки PLN.

По отношение диапазона на регулиране, горелките в изпълнение PLN са равностойни на газовите горелки с принудителна циркулация. С дигиталната система за регулиране на газ/въздух при контролери на Weishaupt W-FM 50, W-FM 100 и W-FM 200 е възможен диапазон на регулиране до съотношение 1:7.

Газови горелки LowNOx в изпълнение 4LN с рециркулация на димните газове

С нискоемисионната версия 4LN актуалните серии на газови горелки monarchо WM и индустриални горелки WKmono и WK покриват най-строгите екологичните изисквания в световен мащаб с обхват на мощност до 23 MW.

Горелките във версия 4LN включват система за рециркулация на димните газове, чиито регулиращи компоненти са интегрирани в горелката. Специално разработените смесителни устройства и дигиталното горивно управление запазват високо ценените предимства на горелките Weishaupt: надеждно запалване, стабилност на пламъка и сигурни работни характеристики.

Рециркулацията на димните газове води до редуциране на кислорода на куб.м, повишава скоростта на въздушния поток, съкращава продължителността на престой на горивния газ в горещата реакционна зона, както и понижава температурата на пламъка. Всичко това води до намаляване на NOx емисиите.

От решаващо значение при рециркулацията на димните газове е прецизната дозировка на количеството им. Дигиталният контролер W-FM 200 на Weishaupt е най-добре подготвен за това. Дебитът на димните газове се регулира само с два допълнителни компонента - температурен сензор и клапа за димни газове, както и с помощта на вграден софтуер. Така се подава точното количество при всеки режим на работа.

Най-голямо влияние на количеството на рециркулация на димните газове оказва тяхната температура. Тя влияе на плътността им и едновременно с това на дебитa. Температурата на димните газове се следи непрекъснато с цел стабилни работни характеристики и еднакво ниски стойности на NOx.

Резултатът от измерването автоматично постъпва като корекция в отвора на клапите. Заедно с регулирането на клапите за рециркулация, софтуерът на контролер W-FM 200 поддържа и параметри, които позволяват допълнителни настройки.

MAX WEISHAUPT GMBH, Търговско представителство България

Бургас 8000, ул. Транспортна 7, Бизнес Център Кондоско, офис 22

тел. : +359 56 52 14 79, факс: +359 56 52 16 00

info@weishaupt.bg, www.weishaupt.bg


Top