Нов международен проект създава платформа за споделено ползване на енергия от ВЕИ

ВЕИ енергетикaНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 6, 2022 • 14.11.2022

Нов международен проект създава платформа за споделено ползване на енергия от ВЕИ

В средата на септември 2022 г. в Атина стартира новият проект по програма “Хоризонт Европа” – ENFLATE. 30-те партньори в консорциума по проекта, между които е и Електроенергийният системен оператор на България (ЕСО), наред с участници от Гърция, Белгия, Германия, Франция, Испания, Швеция и Швейцария, се събраха, за да обсъдят съвместните си действия през следващите четири години. В този период ще бъде разработена и внедрена мащабна платформа за обмен на данни за произведената чиста електроенергия, която е ориентирана към потребителите, съобщават от ЕСО.

 

Общата цел на ENFLATE е постигането на по-голям дял на чистата енергия и споделено използване на източниците на възобновяема енергия, едновременно с намаляване на оперативните разходи на мрежите и увеличаване на финансовите ползи. Предвидените мерки по проекта са в съзвучие с глобалните действия за постигане на климатична неутралност в страните от ЕС до 2050 г. чрез декарбонизация на енергийната система и насърчаване на електрификацията при отоплението и транспорта.

Проектът се съфинансира с близо 7,7 млн. евро от Програмата за научни изследвания и иновации “Хоризонт Европа” на ЕС, а общият бюджет за реализиране на мерките е в размер на над 14 млн. евро.
Top