Нова база данни за мониторинг на енергoпотреблението и въглеродните емисии

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 5, 2019 • 11.09.2019

Нова база данни за мониторинг на енергoпотреблението и въглеродните емисии

Съвместният изследователски център към Европейската комисия представи новата онлайн световна база данни Вложени ресурси-продукция: Отчети за околната среда (WIOD Еnvironmental accounts).

Тя предоставя информация за битовото и промишленото енергийно потребление в 40 държави и съответните им въглеродни емисии за периода 2000-2016 г. Базата данни обхваща 28-те членки на ЕС и още 15 големи икономически сили в световен мащаб – САЩ, Япония, Китай, Бразилия, Индия и др., и представя актуалните тенденции в консумацията на енергия на територията им за периода 2000-2016 г. Данните показват например, че за разглеждания период регионите с най-високо ниво на потребление на изкопаеми горива в света са САЩ (19%), Китай (17%) и ЕС (15%), като дяловете им по отношение на глобалните емисии на въглероден диоксид са съответно 17, 23 и 13%.

Данните са предназначени предимно за лицата, отговарящи за изготвянето на политики, изследователи, журналисти и всички заинтересовани от въздействията, които оказват отделните държави върху околната среда.


Top