Нова хибридна система Cat за производство на електроенергия от Елтрак България

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2017Във връзка с все по-актуалната тема за намаляването на вредните емисии в околната среда и търсенето на алтернативни източници за производство на електроенергия, Caterpillar започна предлагането на хибридни системи за монтаж на места без или с отдалечен достъп до електроразпределителната мрежа.

Хибридните системи са соларни системи за производство на електроенергия, комбинирани със системи за съхранение, дизелов или газов генератор за покриване на пиковите мощности и управление на цялата система. Подходящи са за захранване на микроенергийни мрежи, напълно окомплектовани, лесно транспортируеми, готови за монтаж. Доставят се предварително проектирани и конфигурирани в зависимост от мястото, така че монтажът да отнеме съвсем кратко време и вероятността за грешки да е минимална.

"Нашето виждане е, че в скоро време няма да се намери достатъчно надежден малък и евтин енергоизточник, който да замени дизеловите и газовите генератори. Затова считаме, че хибридните системи, които комбинират конвенционалните и ВЕИ технологии за производство на електроенергия, са бъдещето в краткосрочен период от 20 години.", коментират специалистите на Caterpillar.

За проектирането Caterpillar използва най-модерните и точни източници за изчисление на производителността на съответната електрогенерираща хибридна система, спрямо мястото й на разположение. Допълнителни плюсове, наред с високото и покрито с гаранция от производителя качество, са и добрата комбинация на компонентите от един доставчик, възможността за надграждане на мощностите, ниските капитални разходи за поддръжка.

В качеството си на официален дилър на Caterpillar, Елтрак България предлага хибридната система за производство на електроенергия CatТ, предназначена за незабавно осигуряване на захранване в бедствени ситуации, военни приложения, малки населени места и строителни обекти.

Системата обединява в един мобилен модул фотоволтаични панели, като основен източник на захранване, модул за съхранение на енергия и резервен генератор за електрозахранване при липса на фотоволтаична енергия.

Основният източник на захранване са тридесет и шест фотоволтаични модула PVC295, които доставят до 10,62 kWp DC мощност. Снабдени са с автоматичен механизъм за телескопично отваряне с цел намаляване на времето за разгръщане на системата на терен и могат да се прибират и заключват нощем за повече сигурност.

Хибридната система включва до 78 kWh капацитет за съхранение на енергия и осигурява краткосрочно захранване, в случай че фотоволтаичните модули не могат да доставят достатъчна мощност за товара. Двупосочен инвертор Cat BDP50 осигурява надеждно преобразуване на енергията чрез същата силова електроника и системи за контрол, които се използват във верижния булдозер с електрическо задвижване Cat D7E.

Управлението на съхранението на енергия се извършва чрез интелигентни системи за контрол на зареждането, разреждането, балансирането и измерването на заряда на батериите. В случай че фотоволтаичната система не произвежда достатъчно енергия за товара, дизеловият генератор автоматично започва да доставя допълнителна мощност.

Соларните панели CatТ, които предлага Елтрак България са с реална ефективност 21%, а батериите за съхранение на енергия са произведени на база на цинково-въздушна технология и се състоят от компоненти, които нямат специфични изисквания за рециклиране.

Поради специфичната си технология, те имат възможност за заряд/разряд до 100% и техният живот не зависи от температурата на околната среда. Това спестява допълнителните разходи за климатизация на помещението, в което ще се намират.

От 25 години Елтрак България е официален дилър на Caterpillar за България.

Фирмата е доставила над 500 дизелови агрегата и има няколко инсталации за високоефективно комбинирано производство на електроенергия от газобутални генератори. Компанията разполага с четири търговско-сервизни центрове разположени в София, Бургас, Варна и Стара Загора и 15 мобилни сервизни специалисти, които покриват територията на цялата страна.

Елтрак България ЕООД

www.eltrakbulgaria.com


Top