Нова технология преобразува емисиите от факелно изгаряне в чист водород

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2022 • 14.11.2022

Нова технология преобразува емисиите от факелно изгаряне в чист водород

Факелното изгаряне е признато като един от основните източници на емисии от вредни газове, оказващи въздействие върху климатичните промени и общественото здраве. Емитираните замърсители са изключително вредни както за хората (според скорошен доклад на BBC), така и за околната среда. Компанията H2-Industries разработи решение за преобразуване на тези газове на място при факела до чист водород и въглерод в твърдо състояние.Фирмата използва пиролизна технология за преобразуване на отпадъчните газове в чист водород. При процеса на получаване на водород от факелни газове не се отделят емисии на въглероден диоксид.

 

Инсталацията се предлага в самостоятелни ISO контейнери и може да бъде асемблирана предварително в полусерийно производство, след което да се изпрати за монтаж на площадката на факелното изгаряне. При процеса се генерира водород, свързан в течни органични носители на водород (LOHC). LOHC са органични съединения, които могат да абсорбират и да отделят водород вследствие на химични реакции.

Единственият страничен продукт от процеса на преобразуване на факелните газове във водород е въглерод в твърдо състояние, който може да се оползотвори в производството на гуми например. Въглеродът може да се използва и като пигмент, УВ стабилизатор, проводящ или изолиращ агент в различни видове каучук, пластмаса, покрития, както и при производството на маркучи, конвейерни ленти, обувки и печатарски консумативи. В момента цените на въглеродни сажди на световния пазар са между 1,5 и 2,5 щатски долара на килограм.

По-рано тази година H2-Industries съобщи, че ще реализира и инсталация за получаване на водород от отпадъци, комбинирана с фотоволтаични системи в Оман. Проектът на стойност 1,4 млрд. щатски долара ще бъде осъществен в крайбрежна зона с площ от 200 000 кв. м.
Първоначално съоръжението ще преобразува до 1 милион тона твърди битови отпадъци на година, които ще се осигуряват от сметосъбиращите оператори и от съществуващи депа, но с възможност за увеличаване на капацитета до 4 милиона тона отпадъци годишно. Годишната продукция на водород (67 000 тона) и въглероден диоксид (1 тон) от отпадъци ще има експортна стойност от над 268 милиона щатски долара. Въпреки че основната функция на инсталацията ще е производството на зелен водород, тя ще донесе и допълнителни ползи за региона. Проектът ще позволи на Оман да развие ефективна система за управление на отпадъци, което ще доведе до създаването на работни места и други социално-икономически ползи.
Чрез технологията могат да се обработват органични отпадъци, пластмаса, утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и вече депонирани отпадъци.

Процесът не изисква електроенергия или изгаряне на отпадъците, поради което от него не се отделят емисии. Полученият зелен водород може да се транспортира и съхранява в LOHC и при необходимост да се изпуска и употребява за индустриални приложения.
Top