Нова технология за производство на енергия чрез преработка на отпадъци

ИновацииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2012

Учени от университета Дейвис в Калифорния изобретиха технология, чрез която твърди битови отпадъци могат да се превръщат във възобновяема енергия. Основоположник на разработката е проф. Руихонг Жанг, който стартира работата си по проекта за анаеробна преработка през последното десетилетие. През април т. г. американската компания за пакетиране American River Packaging (ARR), която е получила лиценза за технологията от университета, въвежда системата в своето производство. Тя ще преработва в природен газ средно 7,5 тона хранителни отпадъци на ден, изхвърляни от местните производители на храни, както и половин тон опаковъчен материал от ARP, който не може да се рециклира. Системата ще произвежда близо 1300 kWh възобновяема енергия всекидневно, която ще посрещне около 37% от енергийните нужди на компанията и ще намали с 2900 т годишно отпадъците, изхвърляни в депа.

“Този вид технологии на практика променят начина, по който обществото гледа на отпадъците като ресурс, осигуряващ по-чиста околна среда и нови работни места”, казва проф. Жанг.

Анаеробното смилане е процес, при който бактерии разграждат отпадъчния материал в среда, лишена от кислород. Системата на Жанг преобразува отпадъците във възобновяема енергия, компост, вода и естествени торове. Въпреки че анаеробната преработка не е нова технология, промишлената й употреба до този момент не е разпространена. За разлика от повечето подобни системи за смилане, които работят главно с отпадъци в течно състояние - от млекопреработвателни предприятия или градски отпадни води, новата технология може да преработва както течни, така и твърди отпадъци, включително хранителни и растителни отпадъци, хартия и картон.

Според проф. Жанг две са основните бариери пред широкото разпространение на анаеробни системи - време и пари. Очаква се новата технология да спести и от двете, както и да намали количеството на изхвърляни в депата отпадъци, защото произвежда повече енергия за двойно по-малко време. В ARP системата е била въведена само за 90 дни и струвала между 2 и 3 млн. USD.


Top