Глобал-Тест, Радослав Томов: Новата ни услуга позволява внедряване на енергоспестяващи мерки с бърза възвръщаемост

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2020 • 20.03.2020

Новата ни услуга позволява внедряване на енергоспестяващи мерки с бърза възвръщаемост

 

Разкажете повече за новата дейност на компанията. Към какви приложения и сектори е ориентирана и на какви технически средства залагате при изпълнението й?

Новата дейност на Глобал-Тест е изцяло насочена към подобряване на енергийната ефективност при промишлените потребители. Благодарение на дългогодишната ни история и богатото ни портфолио от партньори имаме възможност да започнем работа в среда, в която сме приети с изключително доверие. Нашата цел е да го оправдаем.

Разполагаме с огромна гама измервателни уреди, които позволяват да изпълняваме предлаганата услуга като инженеринг. Основните етапи са: енергиен анализ (замерване на електрическо и топлинно потребление); консултации и разглеждане на технически решения; идеен проект и стойност на предложените енергоспестяващи мерки; техническо проектиране; изпълнение, администриране и управление на проекта; енергиен мениджмънт и мониторинг.

Целта ни е да предложим на клиента най-доброто за него решение и впоследствие да го реализираме "до ключ". Така сме сигурни в крайния резултат и не натоварваме клиента с административни задачи във връзка с различните съгласувателни процедури, които за съжаление са изключително тромави.

 

Представете накратко някои от най-интересните осъществени или предстоящи проекти в новото направление. С кои фирми си партнирате при реализирането им?

Към днешна дата основно изпълняваме проекти за инсталация на фотоволтаични мощности, като генерираната енергия ще се използва за покриване на собствени нужди в даденото предприятие. Полагаме усилия за разработването на продукт, който да елиминира трудностите, получаващи се при генерирането на излишъци. В тази връзка работим с търговците на електрическа енергия, за да можем да предложим интелигентно решение, което да удовлетворява всички участващи страни.

 

Кои са най-съществените предимства за клиентите? Какво бихте ги посъветвали с оглед извличане на максимални ползи?

Основното предимство, ако можем да го наречем така, е да има желание за промяна в начина, по който се изразходва енергията в един индустриален обект. От изключителна важност е да се направят предпроектни проучвания и да се разработят възможните енергоспестяващи мерки в една програма, за да се предостави възможност за взимането на информирано решение. С такъв модел на работа направените инвестиции се изплащат по-бързо, а впоследствие спестените финансови средства могат да се използват за реализирането на нови енергоспестяващи средства.

 

Какво ви предстои през 2020 г.? Кои ще бъдат водещите ви бизнес приоритети?

В сферата на енергийната ефективност най-важният ни приоритет е да извършваме всички предлагани от нас услуги с най-голяма доза професионализъм и да бъдем максимално полезни на нашите партньори.

По отношение на измервателната техника амбициите са ни да предложим на българския пазар нови продукти и от други производители, да затвърдим позициите си като водеща фирма, предлагаща надеждна измервателна апаратура за удовлетворяване нуждите на различни браншове – фармация, ХВП, строителство, петролна промишленост, воден сектор, вентилация и климатизация, различни производства и логистични центрове. В тази връзка смятаме да подновим участието си в различни форуми, семинари и изложения, с цел създаване на нови контакти и популяризиране на продуктите и услугите, които предлагаме.

Ще акцентираме и на уредите на фирмите Casella и Mega System, на които също сме представител и към които има засилен интерес в глобален мащаб. Това са европейски компании с много опит, предлагащи иновативни решения за измерване на прах, вредни емисии, за контрол и мониторинг на замърсяването на въздуха.

Не на последно място имаме намерение да лансираме и новата гама продукти на VEGA – прибори изцяло с нов дизайн, компактни, функционални и разработени специално за високите изисквания на сфери като фармация, ХВП и пречистване на води. Те съчетават предимствата на доказалата се радарна технология с високо качество, хигиенно изпълнение и изключителна надеждност на измервателните резултати.


 

 

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД
1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б
тел./факс.: 02/ 953 07 96, 952 51 95
office@global-test.eu

www.global-test.eu

 

 


Top