Новата серия климатични камери с двойна рекуперация от Тангра осигурява гарантирано енергоспестяване

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Стремежът да бъдем сред иноваторите в бранша и да предоставим на нашите партньори все по-качествени и високоефективни решения е водещ за нас. Това доведе до разработването и внедряването на нова серия климатични камери с двойна рекуперация, при които въздухът се обработва първо в пластинчат или ротационен топлообменник, а след това се допълнително чрез термопомпен модул. Това е серията климатични камери - AHU DEX S/M ( plug & play solution).

Цените на първичните енергоизточниците продължават да се повишават. Инвестициите в енергийна ефективност в последните години бяха насочени основно в изолиране на сгради и подобряване на дограми, за да се намалят загубите към околната среда и така превърнахме сградите в “термоси”. Без пресен/свеж въздух животът в тези “термоси” е немислим.

Търсейки по-висока ефективност, а същевременно и доставяйки охладен през лятото или затоплен през зимата пресен въздух, ние създадохме новата серия климатични камери с термопомпен модул TANGRA AHU - DEX S/M. Този тип климатични камери с двойна рекуперация предлагат решение с вграден пластинчат рекуператор или ротационно-регенеративен топлообменник, последван от термопомпен модул, който позволява охлаждане или отопление.

Цялата гама от решения, които предлагаме, са готови за вграждане и не се изискват допълнително подвързване към източник за отопление или охлаждане на пресния въздух. Всичко е включено в климатичната камера, фабрично изпитано и надеждно. За нашите партньори остава само да транспортират, инсталират и въведат в експлоатация системата.

Традиционно, инсталирането на вентилационни и климатични системи включва климатична камера за доставяне на пресен и изхвърляне на замърсения въздух, инсталиране и подвързване на климатичен агрегат (например чилър или термопомпа), който да се грижи за охлаждането на пресния въздух, както и котел, който да осигури затоплянето на пресния въздух.

Всичко това включва множество работни часове, на проектант, който да проектира инсталациите, на инсталатор, който да закара, монтира и подвърже тръбно и електрически всичките тези системи. Накрая, но не и по значение, пускането в експлоатация на три различни продукта отнема още време на хората, ангажирани с автоматиката.

Климатичните камери с термопомпен модул TANGRA AHU DEX M/S се доставят на модули за по-лесно транспортиране и монтаж на обекта. След монтаж TANGRA AHU DEX M се подвързва електрически и е готова за експлоатация. При TANGRA AHU DEX S се подвързва и тръбна връзка с външното тяло, след което отново се пристъпва към пуск и настройка за експлоатация.

Допълнителни връзки, нито електрически, нито тръбни, не са необходими. Системата е заводски тествана и единственото необходимо условие е тя да се пусне в експлоатация от оторизиран инсталатор. Това спестява време, усилия и най-вече финанси.

Предимствата на по-ниската консумация на енергия от двустепенната рекуперативна климатична камера водят до незабавни спестявания в годишните разходи и намаляване влиянието върху околната среда.

Иван Армянов,

управител “Търговски отдел”, Тангра - АВ
Top