Nvision Energy, Себастиан Ньотликс: Новите ВЕИ технологии стават все по-ефективни и икономически изгодни

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Себастиан Ньотликс, управител на Nvision Energy, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Ньотликс, бихте ли се представили пред читателите на сп. Енерджи ревю? С какви дейности се занимавате към момента?

Аз съм предприемач в областта на възобновяемата енергия. Управител съм на основаната от мен преди 8 години в България фирма Nvision Energy. Днес компанията управлява няколко енергийни централи в страната.

Основният дял от бизнеса ни обаче е извън Европа. През 2014 г. създадохме представителство в Пакистан - първото дъщерно дружество на българска компания в тази държава. От началото на тази година функционира наш офис и в Кения. Към момента работя предимно там.

В основата на бизнеса ни е предлагането на соларна енергия на достъпни цени на търговски и индустриални субекти. Осигуряваме на клиентите си гарантирани спестявания без нужда от допълнителни инвестиции от тяхна страна. Решихме да се фокусираме именно върху този бизнес модел и върху пазарите извън Европа благодарение на дългогодишния си опит в областта, който описах подробно в новата ми книга "Green rush" ("Зелена суматоха").

Защо избрахте да споделите опита си в сферата на възобновяемата енергия в книга? Кои са целевите ви читатели и какви отзиви за "Green rush" получихте дотук?

От дълги години пиша, говоря и лобирам за възобновяемите енергийни източници. През годините наблюдавах едни и същи проблеми да възникват на всеки следващ нов пазар. Имах усещането, че тези наблюдения и научените уроци трябва да бъдат споделени с аудиторията. Миналата година прекарах в Лондон, където най-накрая стигнах до решението да напиша тази книга.

Тя е насочена към всички, които имат интереси в областта на възобновяемата енергия и се питат как и защо тези технологии успяват или не успяват да се наложат на нововъзникващите пазари. Целевата аудитория, разбира се, включва и професионалистите, ангажирани в сектора. Не на последно място, книгата е предназначена и за всички специалисти, работещи в сферата на енергетиката, включително законотворците и регулаторите.

Изненада ме положителната и възторжена реакция от страна на хора, които не работят във ВЕИ индустрията. Те споделят, че са впечатлени от въведението към климатичните промени, соларната и вятърна енергия в книгата, както и от това, че четивото прави опит да представи обективна, а не чисто лобистка гледна точка.

Кои са основните предизвикателства пред ВЕИ технологиите на нововъзникващите пазари? Как ще обясните феномена "Зелена суматоха"?

Ако проследите развитието на пазарите на възобновяема енергия в Испания, Италия, Гърция, България, Румъния, Чехия и дори Украйна, ще видим, че предизвикателствата, проблемите и неприятните последици от този феномен следват един и същ модел. Обикновено възникващите ВЕИ пазари бързо стават икономически ефективни с потенциал за скокообразно развитие.

Те се различават от утвърдените пазари, които постепенно и доста по-плавно са се развивали и вече разполагат със значителни инсталирани мощности. Тази моментална икономическа жизнеспособност може да е следствие от много фактори. Обикновено причината е нов закон, нови регулаторни цени за зелени сертификати или преференциални тарифи за ВЕИ енергия.

Мигновеното развитие на технологиите се посреща от индустрия (особено соларната), която е свикнала бързо да реализира и оползотворява техническите и финансови ресурси. Това неизменно означава, че бързата икономическа ефективност е следвана от много нови соларни и ветроенергийни мощности, които биват пускани в експлоатация.

Мащабните внедрявания обаче се развиват много по-бързо от регулаторната рамка в областта, където обикновено цените се ревизират веднъж годишно. Всичко това води до натрупване на проблеми. Ако заложените тарифи например, са с една идея по-високи или не отразяват бързо спадащите цени на оборудването, държавите могат да се окажат с цяло десетилетие напред в изпълнението на енергийните си цели само след няколко месеца.

Този цикъл обикновено завършва с рязка реакция от страна на регулаторите и законодателните органи в областта, които правят опити да си върнат част от приходите на операторите на неочаквано построените вятърни и соларни инсталации. Резултатът от всичко това често е изнервяща и скъпа бъркотия за всички засегнати страни.

Разработчици, инвеститори, политици, производители на конвенционална енергия и мрежови оператори редовно се сблъскват с този проблем на нововъзникващите пазари. Ето защо в последната секция от книгата правя опит да систематизирам наученото от наблюдението на този повтарящ се модел.

Как бихте оценили сегашното състояние на ВЕИ сектора в България и в Европа като цяло? Какво е необходимо да се промени и в каква посока?

Към момента няма почти никаква перспектива за развитие на възобновяеми енергийни мощности в България. Това е тежък период за собствениците на съществуващи вятърни и соларни централи. Много от тях понасят съществени загуби. По мое мнение е необходимо в България да се въведе по-интелигентно ценообразуване що се отнася до електроенергията.

Домакинствата и компаниите, които биха могли да си го позволят, би трябвало да плащат малко по-високи цени, за да е налице печалба в енергийния сектор. Т. нар. средна класа трябва да плаща точно толкова, колкото е необходимо, за да се покрият реалните цени на енергията. Най-бедните, както и държавните институции като училища и болници, би трябвало да могат да се възползват от по-ниски цени.

Остатъкът до реалната стойност може да се субсидира чрез излишъка, генериран от най-заможните потребители. В дългосрочен план това е устойчиво решение. Като пример за работата на този механизъм на практика бих могъл да посоча модела на ценообразуване в Колумбия. Той е умен, прост и най-важното - ефективен.

Кои са последните технологични достижения в областта на зелената енергия, които бихте искали да видите реализирани и внедрени на практика?

Постоянно се разработват и развиват иновации в соларния и ветроенергийния сектор. С всяка изминала година технологиите стават все по-ефективни и все по-изгодни икономически. Най-важният сегмент, който може коренно да промени пазара, са системите за съхранение на енергия.

На новите за нас пазари, Източна Африка и Пакистан, вече можем да внедряваме соларни инсталации в комбинация с такива системи, които се доказват като рентабилна и екологична алтернатива на дизеловите генератори и електроенергийните мрежи в провинциите. През следващите пет години, ако технологиите за съхранение на енергия продължат да се развиват със същите темпове, ще можем да наблюдаваме фундаментална промяна на пазара на електроенергия, тъй като все повече потребители ще се изключват напълно от мрежата и ще разчитат само на акумулаторни системи.

Какво е необходимо за превръщането на най-иновативните технологии в икономически и пазарно жизнеспособни решения?

Необходимо е да бъдат налице три условия. Първо, технологията трябва да е надеждна и лесна за изпълнение. Иновацията се утвърждава най-успешно, когато може лесно да се разпространява. Второ, необходими са подходящите финансови решения. Стотици милиони хора в Африка например биха могли да спестят много пари чрез преминаване към соларни фенери или отоплителни и готварски уреди с по-чисти процеси на изгаряне.

Периодът на възвръщаемост на инвестицията при тези технологии е само няколко месеца. За съжаление, много хора не биха могли да си позволят да вложат дори 20 или 40 долара в такова оборудване. Умно финансово решение за африканските страни би било отпускането на микрокредити, които да направят тези иновации достъпни за хората.

И не на последно място, предприемачите трябва да имат воля за реализацията на такива технологии. Дори и най-иновативните решения с осигурено финансиране няма да получат пазарна реализация без ентусиазиран, квалифициран и отдаден екип, който да вярва в тези технологии и да не се отказва от тях, докато не ги реализира. Аз и много мои колеги в тази област в Африка се борим именно за това.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top