Облак-базирани технологии за нефтения и газовия сектор

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2016

Поради многото търговски ползи и възможности, които предлагат изчислителните облаци, те се превръщат в популярен модел за IT усъвършенстваните компании, които се стремят към растеж. Процесът на внедряване на тази технология в нефтения и газовия сектор, които могат да спечелят много от това, протича по-бавно в сравнение с други сектори. Това се дължи основно на недоверието на индустрията по отношение сигурността на данните, защитата на секретна информация и предпазването на интелектуалната собственост.

В общи линии терминът “изчислителен облак” се отнася до всяка технология, предлагаща софтуер и/или IT инфраструктура като услуга. Това може да включва от относително прости софтуерни системи, с които достъпът се осъществява чрез интернет и които изпълняват силно специфицирани функции, до широкообхватни компютърни мрежи с безопасно съхранение на данни и възможност за виртуализация на екран от разстояние.

Широкият характер на понятието прави концепцията за изчислителни облаци трудна за разбиране, особено при липсата на много специфициран обхват или подробни изисквания.

“Обществените облаци” са хостван софтуер, достъпен посредством браузър или връзка между потребителите, с определени възможности за онлайн съхранение и споделяне. Този вид софтуер обикновено се нарича “софтуер като услуга” и към него спадат Google Drive, Windows Azure, Microsoft Office 365 и др.

„Частните облаци” се предлагат на отделни компании и са сходни с традиционната IT инфраструктура - хоствани в център за данни и предпазвани със защитна стена. Тези облаци всъщност са частни технологии или технологии, които се отдават под наем, и се обединяват с термина „инфраструктура като услуга”.

“Хибридните облаци” често се дефинират като комбинация от обществените и частните. Нефтеният и газовият сектор обаче имат някои специфични изисквания и за тях е необходим по-различен модел хибриден облак.

Хибридни облаци за нефтения и газовия сектор

Преместването на ежедневната работна функция на една фирмена IT към облак-базирано решение е сравнително прост процес. Тъй като дейността на проучвателните компании до голяма степен зависи от геоложки и геофизични данни, както и от опита на специалистите в интерпретирането им, те имат допълнителни изисквания за мощна обработка на големи файлове с данни и високи скорости на използване на скъпите човешки ресурси.

Въпреки че се разработват решения за обслужване на много големи файлове чрез облак-базирани системи, технологията е все още в началния си етап и не отговаря на условията на взискателните нефтена и газова индустрия. Обработката на данни и графичното моделиране изискват работни станции с много добри способности и мощни графични карти. Това не е стандартно IT оборудване и попада извън обичайния обхват на облак-базираните системи.

Логичното решение е да се продължи поддържането на работни станции с висока мощност под операционното управление на специалистите, които ги използват, докато в същото време се интегрира софтуерът с облачната система за всички останали функции. По този начин се получава хибрид, а не две работещи независимо една от друга системи, свързани по сложен начин. Този хибриден модел отговаря на основателната загриженост на нефтените и газови компании, като им предлага най-доброто от двете алтернативи.

Ползи от облачните системи

Ползите от внедряването на облак-базирана система са безбройни, като много от тях се отнасят до редуциране на загубите и появата на по-малко проблеми. За нефтения и газовия сектор обаче ползите са значително повече.

Цената за пускането в експлоатация на нови технологии е висока, понякога прекалено. След като веднъж се инвестира за обновяване в съответствие с технологичното развитие, може да има известно нежелание да се продължи този процес. Това в крайна сметка води до остарели система, файлове и софтуер, които възпрепятстват прогреса на компаниите.

Облачните системи използват по-пълноценно технологията, като позволяват споделяне на инфраструктура между множество потребители и офиси, и предлагат по-добра възможност за разрастване и намаляване на разходите за непрекъснато развитие.

Цената за достъп до облака е много ниска и обикновено се формира на принципа на плащане при употреба, т. е. таксите се определят в пряка зависимост от специфичните изисквания и потреблението. Нефтените и газовите компании, особено по-малките и независими, имат голяма полза от усъвършенствана и стабилна IT инфраструктура с ниски месечни експлоатационни разходи и по-ограничено въздействие върху счетоводството.

Професионалните облачни системи не само се хостват, но и се управляват и ползват от специална централизирана поддръжка. Те осигуряват обновяване на хардуера и софтуера, и практическа поддръжка, гарантирайки бърза реакция на компаниите по отношение операционното развитие и заявките на трети страни. С облачната система вече не е нужно газовият и нефтеният сектор да се съобразяват с натоварения график на IT консултантите.

Естеството на индустрията изисква връзка между многонационалните офиси на нефтените и газовите компании. Една централизирана система дава на персонала непосредствен достъп до информацията, от която се нуждаят, и в момента, когато тя потрябва. Обикновено компаниите се опитват да въведат управление на версиите на файловете до някаква степен чрез периодично потвърждаване/извличане на файловете или чрез приписване на пореден номер към името на файла.

Въпреки че тези ръчни операции са ефективни, те са трудни за управление от няколко различни локации и повишават риска от човешка грешка, дублиране или загуба на данни. Наличието на централизиран сървър с място за цялата информация елиминира тези рискове при управлението на файлове.

Обменът на знания и съвместната работа са от жизнено значение за доброто оползотворяване на скъпите човешки ресурси. Облачните мрежи увеличават в максимална степен продуктивността, като предоставят платформа за сътрудничество в реално време в рамките на всички офиси на компаниите и мрежа от консултанти.

Фирмите от нефтения и газовия сектор имат изискване за споделяне на файлове с чувствителен характер между акционерите, независимо от това дали става въпрос за екипи за работа от разстояние, доставчици, инвеститори или партньори в съвместно предприятие. Съществуването на общо пространство в мрежата с достъп, осигуряван на базата на контролирани разрешения, дава на компаниите от сектора възможността за споделяне на такива файлове без рисковете и притесненията, свързани с изпращането им чрез електронна поща или интернет.

Работата от разстояние, включваща работа от няколко офиса, от вкъщи или по време на път, вече е принцип за много нефтени и газови компании. Възможността за сигурен достъп до файловете посредством каквото и да е устройство, свързано с интернет, е от голяма полза за често пътуващите членове на персонала на фирмите от индустрията.

Достъпът до файлове чрез мобилни телефони или таблети дава на акционерите ниво на свързаност, което досега не беше смятано за постижимо. Пътуването със записани на лаптоп данни с чувствителен характер е потенциален риск за сигурността и възстановяването им обикновено отнема много повече финансови средства, отколкото безопасното им съхранение в един частен облак.

Съхранението на секретни файлове и данни се счита за безопасно единствено зад заключените врати на офиса, докато той не стане обект на обир, пожар или наводнение. Потенциалният риск се увеличава неколкократно, ако компанията има множество офиси, някои от които са разположени в региони с много ниско ниво на сигурност.

Облак-базираните системи премахват нуждата от управление и поддръжка на съхранението на данни на място и използването на усложнени решения за архивиране. Облаците за професионално приложение се хостват във физически сигурни центрове за данни, зад защитни стени, което редуцира безпокойствата, свързани със съхранението на файлове и тяхната сигурност. Възстановяването от инцидент на локално ниво се свежда единствено до купуването на ново устройство, свързването му към интернет и вписването в системата.

Частните облачни инфраструктури са с висока сигурност поначало. Те се хостват в строго управлявани центрове за данни, зад специално разработени за целта защитни стени. Нивото на сигурност на достъпа може да бъде персонализирано чрез удостоверяване за мрежата, за всяко отделно приложение, или дори чрез добавянето на индивидуални PIN кодове и чипове. Облачните системи са смятани за по-сигурни от традиционните мрежи и стационарни компютри.

В рамките на частния облак е възможно да се споделя и софтуер. Някои видове софтуер създават лесни за споделяне файлове, но по-сложният софтуер, като счетоводни програми или системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), съхранява информация в самата платформа. Хостингът на софтуер в облак-базираната система осигурява достъп за всеки, който има нужда от него. Това отваря възможност на експерти и консултанти да участват активно в дейността на компанията.

Бъдещето на IT за нефтения и газовия сектор

Компаниите, които внедряват отрано облачните системи, ще видят ползите от тях, ще се убедят в предимствата им, ще спестят време, ще станат по-продуктивни и по-конкурентноспособни. С популяризирането на хостинга на IT в облак, могат да бъдат набелязани възможности за увеличаване на ползите от това, което ще накара компаниите да инвестират, докато устройствата не се превърнат просто в портали за достъп.

Работата от разстояние вече няма да се счита за неудобство, с което персоналът трябва да се примири, а ще осигури чувство на свобода, позволяващо фокусиране на вниманието изцяло върху специализираната област на експертите, без IT да възпрепятстват това.

Невъзможността за споделяне на данни и знания ще остане в миналото. Всеки ще има достъп до всичко, което му е необходимо, във всеки един момент. Напускащите служители вече няма да си тръгват с целия опит и ценна информация на компанията.

Обработката, която обикновено изисква мощността на настолен компютър, ще се осъществява чрез всяко свързано с интернет устройство или дори чрез браузъра на мобилен телефон, и то от всяка точка на света. След обработката резултатите ще бъдат непосредствено достъпни за всички. С внедряването на облак-базираните системи цялостното управление на файлове и данни вече ще е възможно за всички компании от нефтения и газовия сектор.


Top