Община Белене повишава енергийната си ефективност с нова водородна инсталация

Енергийна ефективностНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 3, 2021 • 21.05.2021

Община Белене повишава енергийната си ефективност с нова водородна инсталация

Община Белене откри водородна система за генериране на високоенергийно гориво за повишаване на енергийната ефективност на отоплителната инсталация на сградата на общината. Системата е реализирана в рамките на проект “Водородна община за зелено бъдеще” и е стъпка от амбициозната стратегия на община Белене за висока енергийна ефективност и декарбонизация на производството на топлинна и електрическа енергия.

“Водени от европейската политика на Зеления пакт и Водородната стратегия на Европа, община Белене предприема тази първа крачка, за да гарантира по-чист въздух и по-качествен живот на своите граждани, както и висока енергийна ефективност за по-добро използване на ресурсите,” заяви кметът Милен Дулев.

Системата представлява инсталация за оптимизация на горивните процеси посредством адаптация на “рецептата на горене” чрез добавяне на водород и кислород, произведени на място. Тя е напълно автоматизирана и работи автономно без нуждата от оператор, като регулира генерирането и подаването на водородното гориво със собствен софтуер и електронни компоненти за управление. Очаква се вследствие на внедряването на системата разходите за конвенционално гориво да намалеят в рамките на 30-45%, а отделяните вредни емисии с около 30%.
Top