Община Казанлък и BCI Казанлък Холдинг подписаха договор за изграждане на PV парк

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2011 • 30.11.-0001 •

На 18 юли т. г. кметът на Община Казанлък Стефан Дамянов и управителят на BCI Казанлък Холдинг подписаха договор за изграждане на фотоволтаична централа на територията на казанлъшките села Черганово, Ясеново, Голямо Дряново, съобщават от общината. Това бе поводът двамата да дадат съвместна пресконференция.
Кметът Стефан Дамянов подчерта, че в землищата на тези три населени места ще бъдат изградени две централи – едната е в землищата на Ясеново и Голямо Дряново с инсталирана пикова мощност 50 MW, и втората – в землището на Черганово с инсталирана пикова мощност 25 MW. Общата инсталирана мощност на двете централи е 75 MW, което означава , че община Казанлък ще има на своя територия най-голямата фотоволтаична система в Европа. Жизнеспособността на цялата централа, която ще бъде изградена с най-модерното оборудване, е минимум 30 години. Фотоволтаичният парк заедно с ветрогенераторния парк на Ветроком в местността Бедек ще превърнат община Казанлък в един от първите региони у нас с изградени два вида източници на зелена енергия, което е изключително предимство, предвид тенденциите в развитието на енергетиката в световен мащаб.
BCI Казанлък Холдинг е дружеството, което ще изгради тези централи в срок до 1 година, съгласно изискванията на новия Закон за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, който влезе в сила от 3 май т. г. Дружеството и неговите 11 дъщерни фирми, свързани с изграждането на парка, са със седалище Казанлък.
Обектите ще бъдат разположени върху обща площ от 1700 дка. Инвестицията е в рамките до 200 млн. евро, което включва изграждането на двете фотоволтаични централи, трасета, подстанции на двата обекта и др. съпътстващи дейности.
Тъй като срокът е максимално съкратен за построяването на централите, в работата по двата обекта ще бъдат ангажирани 1000 души с приоритет от населените места и град Казанлък – това са инженерно-технически специалисти в областта на енергетиката, технически персонал, строители, неквалифициран персонал. Набирането на кадрите  ще става чрез обяви в самите населени места и Казанлък, като очакваните възнаграждения са  за над средното ниво за региона, заяви на пресконференция днес управителят на BCI Казанлък Холдинг Недко Младенов.
Партньор на BCI Казанлък Холдинг е немската компания Фионикс Солар, която е една от най-големите компании в областта на соларния бизнес в Европа и света. Районът на Казанлък е избран поради подходящите условия - голям брой слънчеви дни и подходяща радиационна активност. Според статистиката от 50 години насам в Казанлъшко има 285 слънчеви дни в годината.
Очаква се строителството на централата в нейните два обекта да започне през м. август т. г. и да приключи до 1 юли 2012 г.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top