Община Кнежа с отличие за енергийна ефективност на сградите от конкурса ЕКООБЩИНА

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 6, 2018

Kнежа бе отличена в категория “Енергийна ефективност на сградите” за общини с население под 40 000 жители в третото издание на националния конкурс ЕКООБЩИНА.

Официалната церемония по награждаването се състоя на 10 октомври т. г. в София, а неин домакин бе посланикът на Франция в България Н. Пр. Ерик Льобедел. Официални гости на събитието бяха зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Това е второто участие на община Кнежа в конкурса, споделя кметът Илийчо Лачовски. “Проектът “Здравето на природата е здраве за хората - изграждане и инсталиране на ВЕИ в МБАЛ-Кнежа”, с който най-много се гордеем, е реализиран в периода 2015-2017 г. с финансиране от Норвежката програма към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство”, разказва той.

“Инвестицията в размер на 774 391 лв. е доста мащабна за малката ни община, но с помощта на норвежка неправителствена организация, която беше наш партньор, успяхме да изпълним проекта качествено и адекватно”, допълва г-н Лачовски.

Основна цел на проекта е подмяна на съществуващата и изграждане на високоефективна отоплителна, вентилационна и соларна система в сградата на МБАЛ-Кнежа, използваща конвенционални горива и възобновяеми източници.

В рамките му са реализирани дейности по ремонт на отоплителната инсталация чрез подмяна на отоплителни тела с конвектори и изграждане на енергиен център с аеротермална термопомпа и използване на соларни панели, монтаж на соларна система за безплатна битова гореща вода (БГВ) за цялата болница и изграждане на нова ВиК инсталация, както и монтаж на вентилационна и отоплителна система.

Илийчо Лачовски коментира, че реализацията на проекта е довела до постигане на икономии на енергия и разходи в дългосрочен аспект, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Освен това е осигурена по-здравословна среда в медицинското заведение.

“Като продължение на проекта през 2016 г. сключихме анекс с финансиращия орган, с който си осигурихме още 143 898 лв. за изграждане на соларна инсталация за БГВ в Общинския социален комплекс”, разказва кметът.

Сред реализираните обекти в посока енергоспестяване в обществения сектор в общината са още: училища, детски градини, читалище, спортна зала, дневен център за възрастни хора, сградата на общината и други.
Top