Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи – част II

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Като продължение на темата „Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи”, в настоящия брой на сп. Енерджи ревю публикуваме материал, посветен на стандарта за управление на енергията ISO 50001:2011 и приложението му в индустриални предприятия.

В специално интервю за изданието Любка Маринова, Водещ одитор в Лойдс Регистър България, ще разкаже за ползите, които осигурява сертифицирането на системите за енергиен мениджмънт по международния стандарт.

За действащите у нас стандарти и директиви в областта на енергийната ефективност, отнасящи се до отоплителните системи и системите за климатизация, ще научим повече от инж. Стойка Начева, Български институт за стандартизация. Термографията като метод за диагностика на електрически съоръжения ще представи Николай Кръстев, управител на фирма Термо Граф.

  • Стандарт за управление на енергията ISO 50001
  • Лойдс Регистър България: Стандартът ISO 50001 предлага възможности за оптимизиране на енергопотреблението
  • Енергийна ефективност на отоплителни системи в сгради и системи за климатизация
  • Термо Граф: Термографията е най-ефективният метод за ранна диагностика на електрически съоръжения


  • ЕКСКЛУЗИВНО


    Top