Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи, регламентирано от Закона за енергийна ефективност, е задължително за много голям процент от българските индустриални предприятия. С цел да предложим подробен преглед на действащата у нас нормативна рамка в областта, актуалните директиви и стандарти за енергийна ефективност, както и възможностите за оптимизация на енергийното потребление в българската промишленост, потърсихме мненията на ангажираните в тази сфера експерти.

В настоящия брой на сп. Енерджи ревю ви представяме позициите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Камара на енергийните одитори. В следващия брой на списанието очаквайте продължение на темата, в което ще се включат експерти от Българския институт за стандартизация, Лойдс Регистър България и др.

  • АУЕР: Нормативни основания за провеждане на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи
  • КЕО: Eнергийният одит цели набелязването на оптимални мерки за повишаване на енергийната ефективност  • Top