Онлайн конференция на ГБИТК представя германски технологии за устойчиво отопление и охлаждане

Енергийна ефективностБизнес • 25.02.2022

Онлайн конференция на ГБИТК представя германски технологии за устойчиво отопление и охлажданеГермано-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в партньорство с energiewaechter GmbH организира онлайн конференция и B2B срещи с германски компании, предлагащи технологии и решения за икономично, ефективно и екологично отопление и охлаждане.

Онлайн конференцията е на тема "Германски технологии за устойчиво отопление и охлаждане. Централизирани и децентрализирани системи" и ще се състои на 22 март 2022 г. (вторник) от 10.00 до 12.30 ч. Ще бъде обсъдена актуалната ситуация по отношение на енергийния преход в Германия, както и представени германски технологии за устойчиви системи за отопление и охлаждане. Програмата ще включва още добри примери за интелигентни концепции за централизирано и децентрализирано отопление в общини и градски райони в Германия. Ще бъдат показани иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък в системите за централно и локално топлоснабдяване и постигане на значителни икономии на енергия, интелигентно управление на топлината, както и екологично чисто производство на енергия от ВЕИ, възможности за автономно захранване с енергия в индустрията, селското стопанство и общините. Ще се представят добри практики за климатично неутрално децентрализирано топлоснабдяване и охлаждане на отделни жилищни квартали и малки общини, както и добри примери за енергиен преход към използване на ВЕИ в централизираното отопление в Германия.

Ще бъдат разгледани и предизвикателствата пред топло- и студоподаването в България и перспективите за тяхното развитие в контекста на декарбонизацията на отоплителния сектор.

От 23 до 31 март 2022 г. ще се проведат индивидуални онлайн бизнес срещи между германски компании и български фирми и организации, проявяващи интерес към партньорство с тях. Германските фирми са утвърдени производители и доставчици от областите на когенерационните системи, инсталациите за биогорива, системите за охлаждане и отопление на сгради, здравословната климатизация и щадящото околната среда и комфортно климатизиране, решенията за отчитане и измерване, технологиите за инфрачервено отопление, решенията за повишаване на енергийната ефективност и оптимизация и др.

Проектът се осъществява и финансира в рамките на Експортната инициатива "Енергия" на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK).

При интерес за осъществяване на бизнес контакт и/или ако желаете да се включите в конференцията, е необходимо да заявите предварително Вашето участие, както и желание за индивидуална среща с определена германска фирма.

 
Top