Откриха новоизградена хибридна система на Узана

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2012 • 19.07.2012 •

Новоизградена хибридна вятърно-соларна система за усвояване на енергия от възобновяеми енергийни източници бе открита по време на Узана поляна фест край Габрово.

Проектирането и монтирането на хибридната вятърно-соларна система е част от изпълнението на проект за показване на ефективността на възобновяеми енергийни източници. Съфинансирането на проекта е по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд с бенефициент Сдружение за устойчив туризъм Узана и партньор Община Габрово.

Благодарение на това партньорство чрез изграждането на системата за усвояване на енергия от ВЕИ вече е осигурена енергийна автономност на Посетителски информационен център Узана в аварийни ситуации при прекъсване на електрозахранването, особено през зимния сезон.

За използване на енергията от вятъра и слънцето вече е инсталирана хибриднaта вятърно-соларна системa за производство на електричество, състояща се от вятърен генератор и фотоволтаична соларна система, заедно със съответните управляващи модули, инвертор и акумулатори, както и слънчеви колектори на битова топла вода, чрез които ще се намалят  енергийните разходи на информационния център.

Top