Отпускат финансиране за сградни фотоволтаични инсталации по програма REECL

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2016 • 22.11.2016 •

Обхватът на финансираните дейности по Програмата за енергийна ефективност в дома (REECL) в България вече ще включва и инсталиране на фотоволтаични системи, както и на рекуперативни вентилационни системи, абонатни станции, газификационни системи и енергоефективни асансьори.

Това стана ясно при представянето на новия етап на REECL, чийто партньор е Министерството на енергетиката. Досега по Програмата се отпускаха средства за инсталиране на енергоспестяваща дограма, изолации на стени, подове и покриви, газови котли, ефективни печки и котли на биомаса, слънчеви нагреватели за вода и термопомпени климатични системи.

Финансирането на проекти за енергоспестяващи мерки в жилищния сектор за новия етап на REECL ще бъде в размер 20 млн. евро, които се осигуряват от ЕБВР. В резултат на изпълнението на мерките по Програмата годишно се спестяват повече от 236 МВтч енергия, а въглеродните емисии, свързани с жилищното потребление на енергия, са намалели с 247 тона на годишна база.

Top